I Zgromadzenie Ogólne Agendy ds. Osiedli Ludzkich ONZ (UN-HABITAT)

2019-06-07 | IRMiR

Karol Janas, kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, jako członek delegacji rządowej uczestniczył w I Zgromadzeniu Ogólnym Agendy ds. Osiedli Ludzkich ONZ (UN-HABITAT) w Nairobi (Kenia). Delegacji przewodniczył Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński. Udział przedstawiciela IRMiR związany był z wcześniejszym zaangażowaniem Instytutu w przygotowanie zwycięskiej aplikacji zgłaszającej kandydaturę Katowic do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku.

Więcej informacji

Publikacje