Grunty rolne i leśne a zagospodarowanie terenu

2018-01-12 | IRMiR

Prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych wobec możliwości zagospodarowania terenu to temat seminarium, które odbyło się 5 stycznia w Krajowym Instytucie Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Poprowadził je pracownik Instytutu P. dr Marek Geszprych, radca prawny, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Seminarium oparte było na wynikach badań, których celem była identyfikacja i ocena wpływu regulacji prawnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych na możliwości zagospodarowania terenu – zarówno na prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego, jak i rolę w ochronie zasobów leśnych, rolniczej przestrzeni produkcyjnej i ładu przestrzennego.

Na podstawie badań powstało opracowanie stanowiące zarówno głos w dyskusji prawnej, jak i będące materiałem do wdrożenia postulowanego, możliwie skutecznego modelu organów administracji. Zwrócono uwagę na duże znaczenie monografii jako przydatnej w praktyce planistów, przedstawicieli organów administracji, a także organów stanowiących prawo.

Osiągnięte wyniki badań przedstawione zostały jako istotne dla dalszych dyskusji nad całościowo regulowanym prawnie procesem inwestycyjno – budowlanym i ochroną cennych terenów w planowaniu przestrzennym.

<<< Prezentacja >>>

 

Publikacje