Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym – dodatkowy termin szkolenia

2018-03-23 | IRMiR

Szkolenie Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym, organizowane przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, w ramach cyklu trzech szkoleń „Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych”, odbędzie się także w drugim terminie – 11 czerwca 2018 roku.

Program szkolenia skierowany jest do inwestorów, inspektorów nadzoru budowlanego, projektantów, do pracowników samorządów lokalnych, wydziałów urbanistyki i architektury, ochrony środowiska, a także do przedsiębiorstw realizacji terenów zieleni.

Termin szkolenia:
11 czerwca 2018 r.

Miejsce szkolenia:
Siedziba KIPPiM w Warszawie przy ul. Targowej 45 – Praga Północ

<<< SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE >>>
<<< FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

Zachęcamy do udziału

Publikacje