Forum Liderów PPP, któremu merytorycznie przewodniczy IRMiR, ma nowy termin

2020-10-09 | Wawa_IRMiR

FORUM LIDERÓW PPP przenosi się do internetu. Tegoroczna edycja osadzona jest w kontekście ppp w sektorze rewitalizacji i projekty ppp o charakterze deweloperskim. Wartość merytoryczna opracowana została przez Radę programową pod przewodnictwem Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Wydarzenie odbędzie się online 28 października 2020 r.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Przewodniczący:
Instytut Rozwoju Miast i Regionów – Aleksandra Jadach-Sepioło

Członkowie:
Alina Sarnacka
Rafał Cieślak
Tomasz Korczyński
Bartosz Mysiorski
Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych
Urząd Miasta Szczecina

Konferencja jest bezpłatna dla sektora publicznego. Więcej informacji TUTAJ

Wydarzenie będzie miało charakter podsumowujący jako ostatnie forum branżowe w tym roku. Składają się na nie prelekcje i seria debat z udziałem ponad dwudziestu ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w realizacji projektów ppp w Polsce i za granicą.  Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Transmisja realizowana będzie na stronie www.pap.pl dnia 28 października 2020 roku w godzinach 9:30 – 14:40. Rejestracja udziału na stronie konferencji gwarantuje dostęp do materiałów pokonferencyjnych: www.forumliderowppp.pl

 

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów poruszone zostaną kwestie znaczenia dziedzictwa narodowego w działaniach rewitalizacyjnych oraz możliwości drzemiące w zabytkach i tradycji obszarów rewitalizacji. Rewitalizacja może posłużyć do adaptowania obiektów historycznych na potrzeby zróżnicowanych funkcji, co może wpływać korzystnie na jakość życia w centrum dużych miast.

Podczas Forum Liderów PPP omówione zostaną konkretne przykłady rewitalizacji w oparciu o polskie studia przypadków Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku oraz planowanych w Warszawie inwestycji w Zagospodarowanie kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru, Projekt Osiedla Warszawy i rewitalizacja w Łodzi.

Swój udział w panelach dyskusyjnych potwierdził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. PPP, Pan Waldemar Buda, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Najwyższej Izby Kontroli, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urzędu M. St. Warszawy oraz Urzędu Miasta Gdańska oraz wielu ekspertów i przedstawicieli firm prywatnych, które realizowały już projekty rewitalizacyjne

logo_ForumLiderowPPP

Publikacje