Działalność gdyńskiego Urban Labu zainagurowana

2019-04-01 | IRMiR

Działalność pierwszego w Polsce Urban Labu, powstającego na bazie koncepcji wypracowanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, została zainaugurowana uroczyście 28 marca o godz. 17:00 przez wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji pana Michała Gucia. Jest to projekt pilotażowego wdrożenia współfinansowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków z Programu Pomoc Techniczna.  

Po krótkim wprowadzeniu Pana Prezydenta, głos zabrała dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych – Aleksandra Markowska – w którego strukturze będzie funkcjonował gdyński Urban Lab. Następnie do dyskusji nt. roli Urban Labu i działań przez niego podejmowanych wprowadził Przemysław Górski, który objął funkcję koordynatora Urban Labu.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:
– Michał Guć (wiceprezydent Gdyni ds. innowacji)
– Jakub Ubych (radny Gdyni i Pełnomocnik prezydenta miasta ds. dzielnic)
– Martyna Regent (Stowarzyszenie Miasto Wspólne)
– Katarzyna Staniszewska (Halo Kultura)
– Cyprian Ożóg-Orzegowski (Halo Kultura), 
a głos zabierali także licznie zgromadzeni uczestnicy wydarzenia. 

Gdyński Urban Lab swoją siedzibę, otwartą dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych funkcjonowaniem ich miasta, będzie miał w dawnej siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych, czyli w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (budynek IV, al. Zwycięstwa 96/98  – wejście od ul. Stryjskiej), gdzie miało miejsce także inaugurujące spotkanie.

UL0_ze zrodlem
UL1+ze zrodlem
UL2_ze zrodlem

UL3_ze zrodlem
UL4_ze zrodlem_BP
UL5_wizualizacja_ze zrodlem

Publikacje