Drugi cykl szkoleń IRMiR w Programie „Rozwój lokalny”

2022-05-16 | Wawa_IRMiR

Rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń kompetencyjnych dla uczestników Programu „Rozwój lokalny”.

Zakończyliśmy etap badania potrzeb szkoleniowych uczestników III etapu projektu oraz pierwszy cykl szkoleń. W ankietach miasta wskazywały najbardziej atrakcyjne tematy szkoleniowe, wspierające proces wdrażania Kompletnych Propozycji Projektów. Największym powodzeniem wśród miast cieszą się obecnie zagadnienia dotyczące terenów zielonych oraz błękitno-zielonej infrastruktury, a także problematyki dostępności, szczególnie istotnej w procesach rewitalizacji. Od tych tematów zaczynamy więc spotkania z miastami.

Gminy zgłaszały w ankietach najczęściej 2-3 osoby do objęcia szkoleniami, co spowodowało konieczność wydzielenia większych grup szkoleniowych, złożonych z przedstawicieli kilku samorządów. Zakładamy jednak, w przypadku zgłoszenia grupy nie mniejszej niż 10 osób z pojedynczego miasta, możliwość organizacji szkoleń stacjonarnych w siedzibie urzędu gminy.

Najczęstszą formą szkoleń wskazywanych przez miasta były spotkania zdalne, w związku z czym w pierwszej kolejności realizowane będą szkolenia w formule on-line (platforma Zoom lub ClickMeeting).

Drugi cykl szkoleń wraz z terminami wygląda następująco:

27 maja 2022 r., godz. 11.00-15.00, Organizacja procesu rewitalizacji w gminie

30 maja 2022 r.,  godz. 11.00-15.00, Gminny Program Rewitalizacji krok po kroku

2 czerwca 2022 r.,  godz. 10.00-14.00, Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

*6 czerwca 2022 r.,  godz. 11.00-15.00, Organizacja procesu rewitalizacji w gminie (*szkolenie odwołane z uwagi na niezebranie się grupy)

13 czerwca 2022 r.,  godz. 10.00-14.00, Przygotowanie planistyczne założeń eko-osiedla mieszkaniowego

15 czerwca 2022 r.,  godz. 10.00-14.00, Przygotowanie planistyczne założeń eko-osiedla mieszkaniowego

20 czerwca 2022 r.,  godz. 12.00-14.00, Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji (szkolenie jest realizowane w ramach projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich” dotyczy transformacji procesów rewitalizacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej z użyciem instrumentów ustawy o rewitalizacji)

24 czerwca 2022 r.,  godz. 11.00-15.00, Zasady wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

27 czerwca 2022 r.,  godz. 11.00-15.00, Zasady wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

28 czerwca 2022 r.,  godz. 10.00-14.00, Błękitno-zielona infrastruktura

30 czerwca 2022 r.,  godz. 10.00-14.00, Błękitno-zielona infrastruktura

Szkolenia są powtarzane we wskazanych terminach.

Laureaci III etapu mają możliwość zgłaszania się na szkolenia za pomocą ankiety rekrutacyjnej do 23.05.2022 r. W przypadku dodatkowych potrzeb związanych z dopisaniem się na szkolenia lub zmianą terminu, prosimy o kontakt z Violettą Drabik-Franiewską, e-mail: vdrabik-franiewska@irmir.pl

 

Publikacje