Dostępność transportu publicznego w MOF

2018-02-13 | IRMiR

Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM opublikowało na swoim Geoportalu mapy przedstawiające dostępność transportu publicznego w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (MOF). Dowiemy się z nich miedzy innymi o tym, jaki odsetek ludności w strefie zewnętrznej MOFów ma dostęp do zbiorowej komunikacji publicznej.

W najbardziej korzystnej sytuacji jest MOF konurbacji górnośląskiej oraz Poznania, a w najmniej gminy wokół Zielonej Góry.

 

bieniubieniubieniu-bieniu!

Publikacje