Doktorat w 2 lata

2020-12-23 | IRMiR

Mamy to! Nasz pracownik, Bartek Sroka w 24 miesiące od pojawienia się pomysłu napisał i obronił pracę doktorską!

Praca pt. „System planowania przestrzennego w kontekście uwarunkowań, przebiegu, skali i skutków procesu kurczenia się miast w Polsce” zrealizowana została na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Bogusława Podhalańskiego, prof. PK.

Praca powstała w ramach projektu pt. „NewUrbPact – Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Praca w najbliższym czasie zostanie opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe IRMiR. Już teraz z jej cyfrową wersją można zapoznać się poprzez Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

Gorąco gratulujemy Panu Bartkowi!

Publikacje