Delimitacja krok po kroku

2017-10-06 | IRMiR

W ramach projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany został podręcznik „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”, za którego powstanie odpowiada zespół z Instytutu Rozwoju Miast.

Podręcznik ma stanowić wsparcie na pierwszym etapie procesów rewitalizacyjnych, pomagając w ich dobrym zrozumieniu oraz odpowiednim zaplanowaniu. Jest skierowany do wszystkich podmiotów zajmujących się rewitalizacją w praktyce.

W publikacji przedstawiono proces delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wskazano wiele praktycznych metod optymalizacji tego procesu, w tym w zakresie zbierania, przetwarzania oraz prezentacji danych. Zawarto w nim także wskazówki odnośnie systemu monitorowania gminnego programu rewitalizacji i uwagi związane z wyznaczaniem specjalnej strefy rewitalizacji.

Podręcznik jest już dostępny w Bibliotece Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM.

Publikacje