Czasopismo UDI wpisane na listę ministerialną czasopism

2020-01-07 | IRMiR

Urban Development Issues (UDI) – czasopismo Instytutu Rozwoju Miast i Regionów – zostało wpisane na listę ministerialną czasopism i uzyskało 20 pkt.

Informacja na stronie Ministerstwa

Informacja w wykazie czasopism

okno UDI

Publikacje