Animacja „Jak zrobiliśmy Urban Lab”

2022-01-15 | IRMiR

Zapraszamy do zapoznania się z animacją podsumowującą 3-letni projekt Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city (2019-2021), który realizowaliśmy w Zakładzie B3 w bezpośredniej współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach projektu opracowana w Instytucie koncepcja urban labu, została pilotażowo wdrożona w dwóch polskich miastach – Gdyni oraz Rzeszowie. Animacja prezentuje efekty powstałe w ciągu trzech lat trwania eksperymentu realizowanego przez zespoły Urban Lab Gdynia i Urban Lab Rzeszów oraz przy wsparciu interesariuszy miejskich. Dłuższym podsumowaniem jest natomiast nasza nowa książka pt. „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie”. Publikację można bezpłatnie pobrać w formie ebooka z naszej strony UrbanLab.Net.

Dzielimy się naszymi doświadczeniami, bo widzimy, że wdrożone Urban Laby z sukcesem realizują przyjęte założenia, dając realne możliwości angażowania się w funkcjonowanie miasta mieszkańcom i innym grupom interesariuszy. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tego ambitnego miejskiego eksperymentu!

 

Publikacje