Akademia rewitalizacji ??? seria bezp??atnych webinari??w, marzec ??? maj 2022 r.

2022-02-18 | Wawa_IRMiR

Akademia rewitalizacji ??? seria webinari??w ??? efektywno???? energetyczna budynk??w, dzielnic, miast i zagadnienia finansowe w ramach projektu ???Edina ??? rozw??j efektywno??ci energetycznej w specjalnych strefach rewitalizacji i na obszarach miejskich???.

W ??wietle nowych cel??w UE w zakresie neutralno??ci klimatycznej wszystkie pa??stwa cz??onkowskie staj?? przed tymi samymi wyzwaniami, kt??re pilnie potrzebuj?? odpowiednich rozwi??za??. Dlatego organizujemy wiosenn?? sesj?? webinarow?? na temat efektywno??ci energetycznej ???Akademia Rewitalizacji ??? efektywno???? energetyczna budynk??w, dzielnic, miast i zagadnienia finansowe (serie webinari??w)???.??W imieniu Instytutu Rozwoju Miast i Region??w oraz naszych partner??w w projekcie EDINA: Inicjatywa Mieszkaniowa dla Europy Wschodniej (IWO e.V.) oraz Fundacji Poszanowania Energii (FPE) serdecznie zapraszamy na sesj?? ???Wprowadzenie do efektywno??ci energetycznej i rewitalizacji miast??? oraz na cykl 12 seminari??w internetowych dotycz??cy trzech blok??w tematycznych:

  1. Energooszcz??dna renowacja budynk??w mieszkalnych na obszarach rewitalizacji (poziom budynku),
  2. Inteligentne miasta (poziom miasta),
  3. Neutralne klimatycznie dzielnice miasta (poziom dzielnicy).

Zapraszamy na spotkanie poprzez rejestracj?? wype??niaj??c ankiet?? tutaj. Na podane przez Pa??stwa w ankiecie adresy mailowe prze??lemy zaproszenie oraz link do spotkania.

Aktualny program pierwszego spotkania znajdziecie Pa??stwo tutaj.

Publikacje