Aglomeracja warszawska w obliczu zmian – konferencja

2018-05-30 | IRMiR

Burmistrz miasta Kobyłka wspólnie z Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zapraszają 14 czerwca na konferencję Odpowiedzialny rozwój aglomeracji warszawskiej w obliczu zmian, podczas której poruszane będą tematy związane z wyzwaniami, jakie stoją przed dynamicznie rozwijającymi się miastami aglomeracji warszawskiej.

Spotkanie opierać się będzie na wymianie doświadczeń i wiedzy na temat społecznych, mieszkaniowych oraz gospodarczych aspektów współczesnego rozwoju miast. Szansę na przedstawienie swoich poglądów będą mieli przedstawiciele środowiska naukowego, organizacji społecznych, przedsiębiorców, deweloperów oraz władz miast.

Konferencję otworzą Burmistrz Miasta Robert Roguski wraz z Dyrektorem KIPPiM Wojciechem Jarczewskim. Panele dyskusyjne poprowadzą pracownicy Instytutu: dr Piotr Fogel, dr Aleksandra Jadach – Sepioło, Cezary Maliszewski, a także dr hab. Przemysław Śleszyński – profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

 

Miejsce konferencji:
ul. Napoleona 4, 05-230 Kobyłka, Hotel Gregory

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na STRONIE WYDARZENIA.

mniejsze

Publikacje