„Jak zrobiliśmy Urban Lab…” – nowa publikacja IRMiR

2021-12-30 | IRMiR

Z przyjemnością prezentujemy najnowszą publikację zespołu Urban Lab IRMiR będącą podsumowaniem projektu Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city. W publikacji „Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie” przedstawiono doświadczenia zespołów z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Urban Lab Gdynia oraz Urban Lab Rzeszów zaangażowanych w realizację nowatorskiego projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach.

Projekt ten realizowano we współpracy z Departamentem Programów Pomocowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie przygotowanej w IRMiR koncepcji urban labu jako instytucji miejskiej, której celem jest diagnoza i rozwiązywanie konkretnych problemów oraz odpowiadanie na wyzwania związane z rozwojem miast i zarządzaniem nimi, w ramach współpracy różnych interesariuszy miejskich i przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców.

Książka ta jest kontynuacją publikacji IRMiR z 2020 r. pt. „Urban Lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” i zawiera syntetyczne podsumowanie prowadzonych przez IRMiR prac dotyczących modelowego ujęcia urban labu, adaptacji koncepcji w obu miastach, a także funkcjonowania obu laboratoriów w Gdyni i w Rzeszowie. Opisane zostały w niej także dobre praktyki miejskie, powstałe w wyniku działalności obu Urban Labów, z których mogą czerpać teraz inne polskie miasta.

Książka do pobrania zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji drukowanej na stronie www.urbanlab.net.  Osoby zainteresowane wersją „hard copy” zapraszamy do kontaktu mailowego – urbanlab@irmir.pl, w celu otrzymania bezpłatnego egzemplarza.

Publikacja powstała w ramach realizowanego przez IRMiR w latach 2019-2021 projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”, wspófinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

Publikacje