Ruszyła rejestracja na II Kongres Polityki Miejskiej

2019-07-23 | Piotr Salata-Kochanowski

Kongres Polityki Miejskiej to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich, na wszystkich poziomach zarządzania oraz przy współudziale jak najszerszego grona osób, instytucji i środowisk zaangażowanych w problematykę zrównoważonego rozwoju miast.

Idea cyklicznej debaty wokół problemów polityki miejskiej i wyzwań rozwojowych polskich miast wpisana została w koncepcję Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR– długofalowego programu badawczego tworzonego w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Z uwagi na zbieżność celów, z entuzjazmem przyjęliśmy pomysł wpisania kongresu w ramy Krajowego Forum Miejskiego (KFM) – platformy ciągłego dialogu pomiędzy rządem, samorządami, środowiskami akademickimi i eksperckimi oraz pozarządowymi i biznesowymi. Organizatorem Krajowego Forum Miejskiego jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W kwietniu, w Krakowie odbyła się konferencja inaugurująca działalność KFM w Polsce, podczas której podpisana została Deklaracja o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej agendy miejskiej ONZ z Quito.

Celem krajowych forów miejskich, organizowanych zgodnie z koncepcją Agendy ds. Osiedli Ludzkich ONZ – UN-HABITAT, jest wsparcie programowania i wdrażania krajowych polityk miejskich, które z kolei zostały zidentyfikowane jako kluczowe narzędzie w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Urbanizacja z jednej strony stanowi poważne wyzwanie dla realizacji założeń zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza gdy zachodzi w sposób gwałtowny i niekontrolowany – z drugiej zaś strony, koncentracja działalności ludzkiej w przestrzeni (a to przecież jest główna cecha definiująca miasto) stwarza olbrzymie szanse dla ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Dobra, zintegrowana i integrująca polityka miejska, powinna służyć jak najlepszemu wykorzystaniu tej szansy, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki życia mieszkańcom obszarów zurbanizowanych i tworząc efektywne powiązania z obszarami podmiejskimi i wiejskimi.

Program tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej jest niezwykle bogaty i różnorodny. Jego trzon stanowi debata o tym jak ma wyglądać i czym w istocie powinna być krajowa polityka miejska w Polsce oraz sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak: kształtowanie przestrzenimieszkalnictwotransport i miejska mobilność, środowisko i adaptacja do zmian klimatu. W ramach tych sesji prezentowane i poddane publicznej dyskusji będą propozycje rozwiązań przygotowane przez interdyscyplinarne zespoły eksperckie.

Ponadto, pragniemy zaoferować uczestnikom kongresu szereg alternatywnych możliwości aktywnego udziału w wydarzeniu – zróżnicowanych zarówno tematycznie jak i pod względem formy. Uczestnicy kongresu będą mieli szansę współtworzyć to wydarzenie, nie tylko zabierając głos w dyskusjach, ale również poprzez zgłoszenie własnych wystąpień w ramach sesji kalejdoskopowych, powiązanych z głównymi tematami kongresu. Kolejny blok wydarzeń towarzyszących, to miejskie inspiracje, podczas których przyjrzymy się bliżej temu jak polskie miasta radzą sobie z innymi ważnymi zagadnieniami polityki miejskiej. Szukać będziemy inspirujących i kreatywnych rozwiązań dla takich kwestii jak gospodarka w obiegu zamkniętym (circular economy), integracja i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych, efektywne partnerstwo publiczno prywatne, czy odpowiedzialna partycypacja. Stworzymy również przestrzeń dla dzielenia się wzajemnymi doświadczeniami i prezentacji najlepszych praktyk jakimi pochwalić mogą się nasze miasta.

Aby jednak nie ulec nadmiernie dyktatowi “kultury sukcesu”, w trakcie kongresu swoją premierę będzie miała również noc miejskich porażek, podczas którego najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się z nami tym, co – najoględniej rzecz biorąc – im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli. Ponadto zachęcamy do skorzystania z szeregu interesujących wydarzeń towarzyszących, takim jak Miejskie kino dyskusyjne i organizowane przez Miasto Kielce wizyty studialne.

Serdecznie zapraszamy do udziału i współtworzenia II Kongresu Polityki Miejskiej – wierzymy, że zaangażowanie to przełoży się na realne działania oraz pozwoli nam wszystkim dobrze przygotować się do Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku, w Katowicach. Nie zmarnujmy tej szansy!

Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://kongres.miasta.pl

Publikacje