II międzynarodowa konferencja Urban Development Issues

2018-07-11 | IRMiR

Po sukcesie pierwszej konferencji East Meets West – Contemporary Urban Issues Revisited w 2017 roku, zapraszamy na jej drugą edycję, która odbędzie się 5 października 2018 roku w Krakowie. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń z zakresu zagadnień miejskich oraz stworzenie społeczności skupionej wokół czasopisma Urban Development Issues. Na konferencji poruszane będą między innymi tematy społeczno-ekonomicznych przemian terenów zurbanizowanych, gentryfikacji, rewitalizacji, kurczących się miast czy mieszkalnictwa. Zachęcamy do czynnego udziału i nadsyłania abstraktów. Wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni są do wzięcia udziału w konkursie UDI Best Paper Award 2018, przesyłając artykuł (w języku angielskim) do 15 września.

Obrady konferencji odbędą się w całości w języku angielskim.

Strona internetowa konferencji
Wytyczne odnośnie przygotowania artykułów
Więcej informacji o konferencji [ang]
Abstrakty keynote speakerów
Raport z zeszłorocznej konferencji

Miejsce:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

 

Publikacje