The Institute of Urban and Regional Development conducts scientific, expert and publishing activities. Should you have any questions concerning our publications or purchase orders contact us:

• via our website www.irm.krakow.pl
• via e-mail oficyna@irm.krakow.pl
• via phone: (012) 634 23 22 ex.15
• via fax: (012) 633 94 05
• via post: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Cieszyńska 2 Street, 30-015 Krakow.
Some of the publications are also available for download in an electronic version.

Problem rozwoju miast
Rynki, place i deptaki – jakość inwestycji w przestrzeni publicznej po 2015 roku
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Aleksandra Mróz, Paweł Pistelok, Piotr Salata-Kochanowski

ISBN 978–83–67231–44–2

Miasta jako inwestorzy mieszkaniowi
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Kamil Nowak, Alina Muzioł-Węcławowicz

ISBN 978–83–67231–39–8

Analiza strategii rozwoju lokalnego w miastach. Charakterystyka dokumentów i sposób ich wykorzystania
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Liliana Janik, Grzegorz Bubak

ISBN 978–83–67231–38–1

Narzędzia zarządzania przestrzenią w procesach rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Katarzyna Spadło

ISBN: 978-83-67231-20-6

Polityka rowerowa polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Marcin Hyła

ISBN 978–83–67231–42–8

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2022
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Liliana Janik, Kamil Mróz

ISBN 978-83-67231-40-4

Funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) na tle rozwiązań europejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Piotr Czakon, Wojciech Jarczewski

ISBN 978–83–67231–32–9

BLASKI I CIENIE PLANOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KRAKOWA. FAKTY I WSPOMNIENIA
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Zygmunt Ziobrowski, Magdalena Jaśkiewicz, Robert Kuzianik

ISBN 978-83-67231-33-6

Gospodarcze funkcje decyzyjne i kontrolne ośrodków miejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Sobala-Gwosdz

ISBN 978-83-67231-29-9

Transport bezpłatny i na żądanie jako alternatywne formy kształtowania oferty przewozów pasażerskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Daniel Štraub, Kamil Mróz

ISBN 978–83–67231–34–3

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Maria Dąbrowska-Loranc, Przemysław Skoczyński, Anna Zielińska

ISBN 978–83–67231–23–7

Procesy suburbanizacji w Polsce w świetle rozwoju budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w strefach podmiejskich
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Łukasz Sykała, Marta Dawid, Wojciech Dawid, Jacek Koj, Katarzyna Kudłacz, Maciej Mróz, Natalia Stelmaszewska

ISBN 978–83–67231–21–3

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Barbara Samorek, Michał Cichocki

ISBN 978–83–67231–24–4

Polityka inwestycyjna polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Jacek Koj, Marta Dawid, Wojciech Dawid, Katarzyna Kudłacz, Maciej Mróz, Natalia Stelmaszewska, Łukasz Sykała

ISBN 978–83–67231–13–8

Polityka podatkowa polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Łukasz Sykała, Wojciech Jarczewski, Marta Dawid, Wojciech Dawid, Jacek Koj, Katarzyna Kudłacz, Maciej Mróz, Natalia Stelmaszewska

ISBN 978–83–67231–30–5

Transport publiczny w miastach i miejskich obszarach funkcjonalnych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Gajda, Mateusz Kulig, Piotr Ogórek

ISBN 978–83–67231–28–2

Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy europejskie i krajowe. Monografia
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Wojciech Dziemianowicz, Izabella Jurkiewicz

ISBN 978-83-67231-26-8

Megatrendy społeczno-gospodarcze w kontekście Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Trendy światowe. Monografia
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Wojciech Dziemianowicz, Izabella Jurkiewicz

ISBN 978-83-67231-27-5

Pozycja miast jako ośrodków centralnych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Agnieszka Sobala-Gwosdz

ISBN 978–83–67231–22–0

MODELUL MOLDOVENESC DE REVITALIZARE PE FONDUL EXPERIENȚELOR POLONEZE
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Aleksandra Jadach-Sepioło, Edyta Tomczyk

ISBN 978-83-67231-07-7

Moldavian model of urban regeneration based on the Polish revitalisation system
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Aleksandra Jadach-Sepioło, Edyta Tomczyk (eds.)

ISBN 978-83-65105-81-3

Mołdawski model rewitalizacji na tle polskich doświadczeń
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Aleksandra Jadach-Sepioło, Edyta Tomczyk

ISBN 978-83-65105-74-5

OD POLIS DO MEGAPOLIS. Ewolucja zarządzania miastami
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Aleksandra Jadach-Sepioło, Waldemar Siemiński

ISBN 978-83-67231-16-9

SYTUACJA MIESZKANIOWA NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Opracowanie: Antoni Matuszko, Dariusz Mikołajczyk, Andrzej Bąk. Konsultacje: Kamil Nowak

ISBN 978-83-67231-11-4

Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Antoni Matuszko, Dariusz Mikołajczyk, Andrzej Bąk, Kamil Nowak

978-83-67231-10-7

Barometr budżetu obywatelskiego. Edycja 2021
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Liliana Janik, Grzegorz Bubak

ISBN 978-83-67231-04-6

Mieszkańcy decydują o wydatkach publicznych. Budżety obywatelskie i fundusze sołeckie w gminach członkowskich w GZM w latach 2015 – 2020
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Borys Martela, Grzegorz Bubak, Liliana Janik

ISBN 978-83-67231-08-4

Current economic development in the GZ Metropolitan Area: trends and mechanisms
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Piotr Czakon

ISBN: 978-83-67231-02-2

Bilans i chłonność demograficzna terenów mieszkaniowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Antoni Matuszko, Dariusz Mikołajczyk, Kamil Nowak, Andrzej Bąk

ISBN 978-83-65105-94-3

Prawne podstawy zarządzania procesami urbanizacji. Doświadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji i Niemiec
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Ziemowit Stańczyk, Igor Zachariasz

ISBN 978-83-65105-92-9

Schemat metropolitalnego systemu przyrodniczego wraz z rekomendacjami jego rozwoju
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

ANDRZEJ BĄK, KATARZYNA KUDŁACZ, WOJCIECH ŁACHOWSKI, ANTONI MATUSZKO, ANNA ZIELONKA

ISBN 978-83-65105-93-6

Fundusze stabilnościowe budżetu: rozwiązania amerykańskie a możliwości ich zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 40,00 zł brutto

Mirosław Czekaj

ISBN 978-83-65105-89-9

TRYLOGIA: KURCZENIE SIĘ MIAST W POLSCE
Book cover read more

Cena książki: 49,01 zł brutto

Emilia Jaroszewska, Mikołaj Gomółka, Bartłomiej Sroka

ISBN 978-83-65105-31-8 ISBN 978-83-65105-35-6 ISBN 978-83-65105-79-0

System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Praca pod redakcją: Doroty Szlenk-Dziubek i Oliwii Wisłockiej

ISBN 978-83-65105-86-8

KRAJOWY I LOKALNY WYMIAR POLITYKI MIESZKANIOWEJ
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Kamil Nowak

ISBN 978-83-65105-83-7

Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Krzysztof GWOSDZ, Agnieszka SOBALA-GWOSDZ, Piotr CZAKON

ISBN 978-83-65105-84-4

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja Wojciech Łachowski

ISBN 978-83-65105-80-6

Dychotomia procesu urbanizacji, czyli rozlewanie miast kurczących się w kontekście systemu planowania przestrzennego
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Bartłomiej Sroka

ISBN: 978-83-65105-79-0

Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce.
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja naukowa Bogna Gawrońska-Nowak

ISBN 978-83-65105-70-7

EWALUACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA PROCESÓW REWITALIZACJI W POLSCE
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

red. Aleksandra Jadach-Sepioło

ISBN 978-83-65105-67-7

MODEL REWITALIZACJI MIAST POLSKICH NA TLE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH
Book cover read more

Cena książki: 35,00 zł brutto

Aleksandra Jadach-Sepioło

ISBN 978-83-65105-66-0

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 68 1
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Konkurencyjność gospodarcza gmin – koncepcje, instrumenty, praktyka
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Redakcja Wojciech Dziemianowicz

ISBN 978-83-65105-64-6

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 67
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 66
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

URBAN LAB narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Magdalena Bień, Wojciech Jarczewski, Bartosz Piziak

ISBN 978-83-65105-51-6

WYZWANIA I REKOMENDACJE DLA KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Opracowanie i redakcja: Rajmund Ryś, Paweł Górny, Agnieszka Sobol, Alina Muzioł-Węcławowicz

ISBN 978-83-65105-49-3

Nowa Huta. Przestrzeń tożsamości
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Karol Janas

ISBN 978-83-65105-38-7

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 65
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Artur Bajerski, Gergely Olt, Adrienne Csizmady, Houshmand Masoumi, Erik Fruth, Maren Mallo Daniel, Jurbe Joseph Molwus, Joseph Tanko Nkup, Nenrot Gombwer Wuyokwe, Mateusz Kulig, Anna Przeniczny, Piotr Ogórek

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Postmiasto: strategie dla wyludniających się miast na przykładzie Bytomia
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Mikołaj Gomółka

ISBN: 978-83-65105-35-6

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 64
Book cover read more

Cena książki: 26,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Christos Kollias, Panayiotis Tzeremes, Daniel Štraub, Carlos Pestana Barros, Carlos J. L. Balsas, Verage Chigwenya, Daniel O’Donoghue

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Partycypacja publiczna. Raport o stanie polskich miast
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja: Paweł Pistelok, Borys Martela. Autorzy: Borys Martela, Magdalena Miśkowiec, Agnieszka Mucha, Karolina Piech, Paweł Pistelok, Piotr Salata-Kochanowski

ISBN 978-83-65105-32-5

Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja: Wojciech Jarczewski. Aleksandra Kułaczkowska

ISBN 978-83-65105-28-8

Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja Robert Krzysztofik, autorzy: Karol Janas, Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik, Karolina Piech, Anna Runge, Jerzy Runge, Piotr Trzepacz

ISBN 978-83-65105-20-2

Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Emilia Jaroszewska

ISBN 978-83-65105-31-8

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 63
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spis treści: Michael Pacione, Joanna Kusiak, Lidia Mierzejewska, Jerzy Parysek, Philip Harrison, Sara Nikolić, Esraa Jamal, David Scott, Ahmed Idris, Gordon Lovegrove, Bogusław Podhalański, Anna Połtowicz

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 62
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spis treści: Linda Dorrzapf , Anna Kovacs-Gyori , Bernd Resch, Peter Zeile, Astrid Wood, Ewelina Biczyńska, Toms Skadins, Janis Krumins, Maris Berzins, Roberto Falanga, Pascal Krauthausen, Michael Leitner, Alina Ristea, Andrew Curtis

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko 4/2018 cz.2
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spis treści

ISSN 0137-3617

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 61
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Loretta Lees, Nick Bailey, Joanna L. Stewart, Jon Minton, Benjamin Stelzle, Jorg Rainer Noennig, Elżbieta D. Ryńska, Maria L. Lewicka, Anna Mastalerz

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Raport o stanie polskich miast. Transport i mobilność miejska
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja Jędrzej Gadziński, Ewa Goras; Autorzy: dr Jędrzej Gadziński, Ewa Goras, Łukasz Kotuła, Mateusz Kulig, Agnieszka Mucha, Piotr Ogórek, Piotr Salata-Kochanowski, Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost

978-83-65-105-22-6

Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko 4/2018 cz.1
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Maciej Cesarski, Włodzimierz Witakowski, Agata Kmieć, Waldemar Siemiński, Ilona Morawska, Dorota Grzymała, Bartłomiej Kolipiński

ISSN 0137-3617

Odnowa wsi jako narzędzie rozwoju lokalnego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Pod redakcją Łukasza Sykały i Magdaleny Dej. Autorzy: Magdalena Dej, Agnieszka Mucha, Sylwia Staszewska, Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost, Oskar Wolski, Marcin Wójcik

ISBN: 978-83-65105-16-5

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 60
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Martin Barthel, Ewelina Barthel, Łukasz Drozda, Krystyna Pawłowska, Stefania Środa-Murawska, Leszek S. Dąbrowski, Paweł Smoliński, Anna Staniewska, Krystyna Ilmurzyńska, Natalia Bursiewicz

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Raport o stanie polskich miast. Mieszkalnictwo społeczne
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja Alina Muzioł-Węcławowicz, Kamil Nowak. Autorzy: dr Alina Muzioł-Węcławowicz, Kamil Nowak, dr inż. arch. Agnieszka Cieśla, dr inż. arch. Jan Paweł Cieśla, dr Rafał Iwański, dr Aleksandra Jadach-Sepioło

ISBN 978-83-65105-21-9

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Kierownictwo projektu: Aleksandra Jadach-Sepioło
Zespół autorski: Aleksandra Jadach-Sepioło, Bogumiła Krystek-Kucewicz, Grzegorz Lechman, Antoni Matuszko, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Jarosław Ogrodowski, Katarzyna Spadło, Dorota Szlenk-Dziubek, Edyta Tomczyk

ISBN 978-83-7610-668-7

PRZESTRZEŃ DO DIALOGU
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Projekt zrealizowany przez zespół autorski Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa: Agnieszka Dobosz-Mucha, Ewa Goras, Aleksandra Jadach-Sepioło, Karol Janas, Katarzyna Kudłacz,
Antoni Matuszko, Dariusz Mikołajczyk, Kamil Nowak, Jarosław Ogrodowski, Katarzyna Spadło, Martyna Tylka, Marta Ziółkowska
Kierownictwo projektu: Dorota Szlenk-Dziubek, Magdalena Miśkowiec

ISBN 978-83-7610-663-2

DELIMITACJA KROK PO KROKU
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Projekt zrealizowany przez zespół pracowników Instytutu Rozwoju Miast: Agnieszka Gajda, Aleksandra Gargol, Aleksandra Jadach-Sepioło, Wojciech Jarczewski (kierownik projektu), Katarzyna Kudłacz, Antoni Matuszko, Dariusz Mikołajczyk, Kamil Nowak, Martyna Tylka, Marta Ziółkowska

ISBN 978-83-7610-653-3

REWITALIZACJA W PRAKTYCE. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Redakcja: Aleksandra Jadach-Sepioło, Aleksandra Kułaczkowska, Anna Mróz. Zespół autorski: Aleksandra Jadach-Sepioło, Paulina Basińska, Krzysztof Kaszuba, Aneta Klepczarek, Aleksandra Kułaczkowska, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Jarosław Ogrodowski, Katarzyna Spadło, Edyta Tomczyk

ISBN (druk): 978-83-65105-14-1 ISBN (e-book): 978-83-65105-15-8

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 59
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: ANDRZEJ BUKOWSKI, MARCJANNA NÓŻKA, MARTA SMAGACZ-POZIEMSKA, DARIA ŁUCKA, PAWEŁ PISTELOK, RYSZARD NEJMAN, MACIEJ ŁEPKOWSKI, ANNA WILCZYŃSKA, BEATA J. GAWRYSZEWSKA, RAFAŁ MYSZKA, KINGA NIEDZIÓŁKA-RYBAK, KATARZYNA NIKOROWICZ-ZATORSKA

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko 3/2018
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Krzysztof Gasidło, Teresa Topczewska, Waldemar Siemiński, Marek Sitarski, Magdalena Jędraszko-Macukow, Paweł Sudra, Nina Carewicz, Zofia Bida-Wawryniuk,, Marzena Suchocka, Agnieszka Kosiba, Bartłomiej Kolipiński

ISSN 0137-3617

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 58
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: MARTA BOROWSKA-STEFAŃSKA, SZYMON WIŚNIEWSKI, KLAUDIA MODRZEJEWSKA, KASPHIA NAHRIN, KATARZYNA GOCH, SZYMON OCHOTA, MONIKA PIOTRKOWSKA, ZUZANNA KUNERT, PETER BUCSKY, BARTOSZ CZARNECKI

ISSN (Print) 2544-624x ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko 2/2018
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Magdalena Jędraszko-Macukow, Marek Sitarski, Barbara Szczepanowska, Paweł Sudra, Nina Carewicz, Ewa Tarchalska, Leszek Sobczyński, Paweł Sudra, Zofia Bida-Wawryniuk, Urszula Bereza-Tijer, Tomasz Sławiński, Bartłomiej Kolipiński

ISSN 0137-3617

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 57
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Neil Reid, Adam Radzimski, Wiktor Głowacki, Janusz Komenda, Magdalena Zalasińska, Ilona Morawska, Frantisek Imrich, Małgorzata Pietrzak, Marek Angiel, Monika Maria Cysek-Pawlak, Grzegorz Libor, Stefan Bouzarovski

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 56
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Ole B. Jensen, Gerard-François Dumont, Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz, Jarosław Kazimierczak, Piotr Kosmowski, Katarzyna Suszyńska, Zuzanna Rataj, Anna Bilska

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

Kwartalnik Naukowy Człowiek i Środowisko nr 1/2018
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

„Pomysł wydania publikacji łączącej prawną problematykę ochrony gruntów rolnych i leśnych z aspektami zagospodarowania i planowania przestrzennego uważam za bardzo udany (…). Bardzo trafiona jest
koncepcja skupienia w zespole autorów osób reprezentujących doktrynę prawa (np. Marta Woźniak, Małgorzata Szalewska) oraz praktyków z instytucji publicznych (np. Michał Borowiak, Lidia Kostańska). W dużej mierze symbolem takiego podejścia jest postać redaktora Marka Geszprycha, którego znam z dobrych i przemyślnych opracowań teoretycznych i popularyzatorskich (…). Jako spójny i logiczny oceniam układ pracy opierający się na wyróżnieniu części ogólnej, poświęconej generalnym zagadnieniom związanym z ochroną gruntów rolnych i leśnych, oraz części bardziej szczegółowej, która dotyczy oddziaływania przepisów przede wszystkich związanych z ochroną środowiska i przyrody, na zagospodarowanie terenu (…).
Konkluzja jest zdecydowanie pozytywna. Praca z pewnością zasługuje na publikację (…). Myślę także, że publikacja może stanowić cenny głos w pracach nad tworzeniem i stosowaniem prawa
regulującego ochronę gruntów w Polsce, w kontekście gospodarowania przestrzenią.”
dr hab. Adam Habuda, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN
(fragment recenzji

ISSN 0137-3617

Rewitalizacja miast: teoria, narzędzia, doświadczenia
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Trzepacza i Agaty Warchalskiej-Troll

ISBN: 978-83-65105-12-7

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 55
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Ivan Andrasko, Agnes Eross, Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak, Mikołaj Tomaszyk, Nikola V. Dimitrov, Blagoja Markoski, Ivan Radevski, Vladimir Zlatanoski

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

Drzewa. Zielony kapitał miast NAKŁAD WYCZERPANY
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Halina B.Szczepanowska, Marek Sitarski

ISBN 978-83-86309-61-0

Możliwości identyfikacji i oceny krajobrazu projektowanego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Magdalena Jędraszko-Macukow

ISBN 978-83-86309-66-5

Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Marzena Suchocka

ISBN 978-83-86309-62-7

Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Marzena Suchocka

ISBN 978-83-86309-64-1

Zrzeszenia leśne jako podmioty administrujące lasami – analiza aksjologiczno-prawna
Book cover read more

Cena książki: 45,00 zł brutto

Marek Gaszprych

ISBN 978-83-86309-63-4

Partycypacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem planowania i kształtowania przestrzeni
Book cover read more

Cena książki: 40,00 zł brutto

Waldemar Siemiński

978-83-86309-67-2

Wycena wartości drzew na terenach zurbanizowanych – NAKŁAD WYCZERPANY
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Halina B.Szczepanowska

83-86309-45-8

Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Anna Fogel, Marek Geszprych, Agata Kosieradzka-Federczyk, Monika A. Król, Igor Zachariasz

978-83-86309-74-0

Cele społeczne w koncepcjach osiedla mieszkaniowego. Ideologia a praktyka
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Waldemar Siemiński

978-83-86309-60-3

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 54
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Simon Huhndorf, Jarosław Działek, Justyna Kleszcz, Rafał Kobis, Dorota Kamrowska-Załuska, Aleksandra Leśniak, Piotr Zierke

ISSN (Print) 2544-624X, ISSN (Online) 2544-6258

URBAN DEVELOPMENT ISSUES Volume 53
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Aleksandra Sas-Bojarska, Justyna Gorgoń, Dorota Murzyn, Łukasz Fiedeń, Magdalena Fuhrmann, Edyta Gheribi

1733-2435

Raport o stanie polskich miast. Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja: Karol Janas, Wojciech Jarczewski
Autorzy raportu:
Michał Chlebicki, Agnieszka Gajda, dr Karol Janas, Anna Kudra, Julita Łukomska, Piotr Salata-Kochanowski, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Gromadzenie danych: Magdalena Bień, Maciej Czerski, Gabriela Dąbek, Mateusz Durka, Maciej Filiks, Anna Kwiatek, Jan Leja, Katarzyna Łuszczek, Jakub Majnusz, Patryk Olesiński, Karolina Piech, Maciej Siwka, Grzegorz Spytkowski, Wiktor Stręk, Renata Wójcik
Opracowanie kartograficzne: Agnieszka Gajda
Recenzja: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

ISBN 978-83-65105-11-0

Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
Book cover read more

Cena książki: 18,99 zł brutto

Autorzy raportu: mgr inż. Agnieszka Bartocha, dr inż. Iwona Rackiewicz
Analizy danych sektorowych: mgr inż. Marek Rosicki, mgr inż. Magdalena Załupka
Gromadzenie i przygotowanie danych: mgr inż. Grzegorz Markowski, mgr Magdalena Szewczyk
Opracowanie kartograficzne: mgr Iwona Szatkowska
Recenzja: dr hab. inż. Waldemar Skomudek

ISBN 978-83-65105-07-3

Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast 4/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Jerzy J. Parysek, Edyta Masierek, Aleksandra Jadach-Sepioło, Bogna Krystek-Kucewicz, Małgorzata Donderowicz, Maciej Główczyński, Adam Wronkowski, Wojciech Jurkowski, Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Adam Drobniak, Edyta Szafranek, Agnieszka Dembicka-Niemiec, Jacek Sołtys, Sławomir Sitek, Magdalena Wdowicka, Matylda Awedyk, Tomasz Szulc, Małgorzata Denis, Anna Majewska, Karolina Maranowska, Agnieszka Turek, Izabela Grzegorczyk, Aleksandra Radecka, Joanna Zyber, Aleksandra Gałka, Łukasz Sykała, Agnieszka Świgost, Agnieszka Mucha, Jaromir Matulewicz, Karol Janas, Piotr Salata-Kochanowski

ISSN 1733-2435 

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 3/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Barbara Konecka-Szydłowska, Małgorzata Świąder, Michał Łukowiak, Weronika Belczewska, Jan Frankowski, Magdalena Szczepańska, Sylwia Staszewska, Sebastian Bernat, Dawid Twardowski, Dagmara Kociuba, Szymon Wiśniewski

ISSN 1733-2435

Inkubatory-akceleratory. Innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Praca pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego i Olafa Gwiżdża.
Autorzy: Magdalena Dej, Olaf Gwiżdż, Karol Janas, Jacek Kotra, Kamila Zacharuk.

978-83-65105-09-7

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 2/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Anna Natalia Kmieć, Paulina Siegień, Dominika Kardaś, Daria Lorenz, Brygida Smołka-Franke

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast Nr 1/2016
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Piotr Buczek, Agnieszka Dobosz, Kamil Nowak, Jerzy J. Parysek, Robert Lewandowski, Przemysław Śleszyński, Maria Bednarek-Szczepańska, Magdalena Górczyńska, Ewa Korcelli-Olejniczak

ISSN 1733-2435

Raport o stanie polskich miast 2016 – Rozwój gospodarczy
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Redakcja: Magdalena Dej; Autorzy raportu: dr Magdalena Dej, mgr Agnieszka Dobosz, dr Wojciech Jarczewski, mgr Marcin Semczuk, mgr Łukasz Sykała, mgr Agnieszka Świgost, dr Radosław Uliszak, dr Krzysztof Wiedermann, dr inż. Maciej Wierzchowski, mgr Oskar Wolski Gromadzenie danych: Klaudia Radlińska, Klaudia Cymerman, mgr Agnieszka Dobosz, mgr Patryk Olesiński, mgr Agnieszka Świgost Opracowanie kartograficzne: mgr Agnieszka Gajda, mgr Agnieszka Dobosz, mgr Agnieszka Świgost, Karolina Piech Recenzja: dr hab. Krzysztof Gwosdz

ISBN 978-83-65105-07-3

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 4/2015
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy: wg spisu treści: Marta Borowska-Stefańska, Monika Jakubus, Przemysław Ciesiółka, Krzysztof Rogatka, Szymon Wiśniewski, Agnieszka Świgost

ISSN 1733-2435

The LEADER Method – Transferring Experiences of the Visegrad Group Countries to Georgia
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Edited by: Łukasz Sykała, Magdalena Dej, Oskar Wolski

ISBN 978-83-65105-04-2

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 3/2015
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Lidia Mierzejewska, Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec

ISSN 1733-2435

25 L AT POLSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI MONITORING ZA LATA 1990 – 2014
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Autorzy: Leszek Kałkowski – główny autor; Współpraca: Jacek Dudek, Andrzej Sroczyński, Maciej W. Wierzchowski

ISBN 978-83-65105-05-9

Polish Airports in Transition 2004-2013
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Autorzy: Wojciech Jarczewski, Łukasz Sykała, Piotr Trzepacz (editor), Krzysztof Wiederman

ISBN 978-83-440-97-6

Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych
Book cover read more

Cena książki: 29,00 zł brutto

Autorzy: Piotr Krzyk, Łukasz Kotuła

ISBN 978-83-65105-00-4

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast 2/2015
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Andrij Bondarenko, Milena Stettner, Magdalena Dej, Katarzyna Kajdanek, Jacek Szołtysek, Rafał Otręba

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2015
Book cover read more

Cena książki: 24,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Karol Janas, Oskar Wolski, Dorota Łucja Jarczewska, Wojciech Jarczewski, Andrzej Kobryń, Katarzyna Tarnacka, Konrad Podawca, Agata Pawłat-Zawrzykraj, Agata Bloswick

ISSN 1733-2435

Community-Led Urban Regeneration. Polish-Ukrainian experience and inspiration
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Editors: Karol Janas and Maciej Trojnar

ISBN 978-83-65105-02-8

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2014
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Aleksandra Jadach-Sepioło, Ewa Kubejko-Polańska, Krzysztof Nowak, Sylwia Pawlikowska-Musiewicz, Bogusław Szuba, Hanka Zaniewska, Norbert Dąbkowski, Maria Thiel

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2014
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Marta Borowska-Stefańska, Aleksandra Cicharska, Adrianna Cieślak, Urszula Markowska-Przybyła, Katarzyna Mazur-Belzyt, Joanna Zuzanna Popławska, Lucyna Przybylska, Sławomir Sitek, Elżbieta Zuzańska-Żyśko, Małgorzata Twardzik, Hanka Zaniewska. Aneta Zaręba, Mariusz Czupich, Artur Zieliński, Krzysztof Czerwiński

ISSN 1733-2435

Towards Urban-Rural Partnerships in Poland. Preconditions and Potential
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Editorial Board: Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski

ISBN 978–83–65105–03–5

Współpraca miejsko-wiejska w Polsce Uwarunkowania i potencjał
Book cover read more

Cena książki: 39,00 zł brutto

Pod redakcją: Magdaleny Dej, Karola Janasa, Oskara Wolskiego

ISBN 978-83-65105-01-1

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2014
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

egz.bezpłatny – koszt przesyłki
Autorzy wg spisu treści: Tomasz Parteka, Zygmunt Ziobrowski, Przemysław Ciesiółka, Dariusz Gaweł, Agnieszka Gieroszka, Małgorzata Markowska, Leszek Trząski, Dorota Kamrowska-Załuska, Małgorzata Kostrzewska, Marek W. Kozak, Alina Maciejewska, Agnieszka Turek, Beata Nowogońska, Jakub H.Szlachetko, Aleksandra Wagner, Vesna Gulin,Anna Marta Włodarczyk

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2014
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Konrad Podawca, Wojciech Sońta, Maciej Cesarski, Jan Kaźmierski, Marek Jarzębiński, Dorota Łucja Jarczewska, Wojciech Jarczewski

ISSN 1733-2435

MAŁE I ŚREDNIE MIASTA W POLICENTRYCZNYM ROZWOJU POLSKI
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Praca pod redakcją Grażyny Korzeniak, autorzy: Monika Cwynar, Ewa Goras, Katarzyna Gorczyca, Tadeusz Grabiński, Aleksandra Kominek, Grażyna Korzeniak, Andrzej Zborowski.

ISBN 978-83-89440-87-7

Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast – problemy planistyczne
Book cover read more

Cena książki: 35,00 zł brutto

Redakcja monografii: dr inż. Piotr Krzyk, dr inż. arch. Tatiana Tokarczuk
Zespół autorski: dr inż. Piotr Krzyk, dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa, dr inż. arch. Taitana Tokarczuk, prof. nadzw. dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski

ISBN 978-83-89440-72-3

Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Redakcja: Magdalena Dej, Maciej Huculak, Wojciech Jarczewski

ISBN 978-83-89440-67-9

Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Kompendium
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego, Wojciecha Jarczewskiego, Krzysztofa Kafki.
Autorzy: M.Dej – Rozdz.I, Rozdz.II; M.Huculak – Rozdz.II; W.Jarczewski – Rozdz.I, Rozdz.II; K.Kafka – Rozdz.III, Rozdz.IV; M.Węglowski – Rozdz.VI; Z.Ziobrowski – Wprowadzenie, Rozdz.V, Zakończenie

ISBN 978-83-89440-47-1

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – ZARYS METODYKI
Book cover read more

Cena książki: 30,00 zł brutto

Autor Jerzy Kozłowski

ISBN 978-83-89440-37-2

Program rewitalizacji Lwowa-Podzamcze 2012-2025
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

Pod redakcją dr Wojciecha Jarczewskiego oraz Macieja Huculaka
Zespół w składzie: Maria Garcia Fernandez (Universidade da Coruna); Iryna Foheł (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Maciej Huculak (Instytut Rozwoju Miast); Karol Janas (Instytut Rozwoju Miast); dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast); Jonás Sánchez Méndez (Universidade da Coruna); Wioleta Śmietana (Instytut Rozwoju Miast); Andrij Pundor (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stanisław Szepitjak (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); Stepan Wesełowskyj (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa); prof. Zygmunt Ziobrowski (Instytut Rozwoju Miast); Marjana Zub (Instytut Miasta/Urząd Miasta Lwowa)

ISBN 978-83-89440-27-3

Sukces polityki proinwestycyjnej NIEPOŁOMICE 1990–2010. Wnioski dla władz lokalnych
Book cover read more

Cena książki: 35,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Jarczewskiego i Macieja Huculaka przygotowana przez zespół w składzie: dr Krzysztof Gwosdz (IGiGP UJ), Maciej Huculak (IRM), Karol Janas (IRM), dr Wojciech Jarczewski (IRM), Paulina Krzeszowska (IGiGP UJ), Wioleta Śmietana (IRM)

ISBN 978-83-89440-07-5

Regeneration of Polish Towns … Project’s Objectives and Results
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Zygmunt Ziobrowski (Chapter 1) Bolesław Domański (Chapter 2)

ISBN 978-83-89440-81-5

Rewitalizacja miast polskich … Podsumowanie projektu
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (rozdział 1) prof. dr hab. Bolesław Domański (rozdział 2)

ISBN 978-83-894440-46-4

Przykłady rewitalizacji miast
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikację przygotował zespół Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji z udziałem przedstawicieli Instytutu Rozwoju Miast w ramach zadań stowarzyszenia w realizowanym projekcie badawczym. Skład zespołu: Ilona Borówek (Urząd m.st. Warszawy), Dorota Chudowska–Rączka (Urząd Miasta Częstochowa, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Aleksandra Czyżewska (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Ewa Kipta (Urząd Miasta Lublin, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Edyta Kowalska (Urząd Miasta Łodzi, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Grażyna Kulpa-Jarocka (Urząd Miasta Szczecin, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Dagmara Mliczyńska-Hajda (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), dr Alina Muzioł-Węcławowicz (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji) – redaktor publikacji, dr inż. arch. Joanna Poczobut (Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Lech Podbrez (Urząd Miasta Poznania, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Natalia Szwarc-Gosiewska (Urząd Miasta Poznania, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji), Maria Thiel (Instytut Rozwoju Miast), prof. dr hab. arch. Hanka Zaniewska (Instytut Rozwoju Miast).

ISBN 978-83-89440-41-9

System monitorowania rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Wojciech Jarczewski, Janusz Jeżak

ISBN 978–83–89440–51–8

Model rewitalizacji miast
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Wiesław Wańkowicz

ISBN 978-83-89440-41-9

Założenia polityki rewitalizacji w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikację przygotował zespół pod kierunkiem dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM. Skład zespołu: prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa), prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), dr Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński), Paweł Hałat (Uniwersytet Jagielloński), dr Irena Herbst (Szkoła Główna Handlowa), dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Kamila Noworól (Uniwersytet Jagielloński), dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński), dr Iga Pietraszko-Furmanek (Uniwersytet Jagielloński), Aldo Vargas Tetmajer (Instytut Rozwoju Miast), dr inż. Wiesław Wańkowicz (Instytut Rozwoju Miast), Marek Węglowski (Instytut Rozwoju Miast), Jacek Woźniak (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (Instytut Rozwoju Miast).

ISBN 978-83-89440-31-0

Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikacja przygotowana w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości SGH pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marka Bryxa. Redakcja: prof. dr hab. Marek Bryx. Autorzy: prof. dr hab. Marek Bryx (SGH), dr hab. Elżbieta Mączyńska prof.SGH, dr Irena Herbst (SGH), dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa (IRM).

ISBN 978-83-89440-16-7

Rewitalizacja miast polskich – diagnoza
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Publikację przygotował zespół pod kierunkiem dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, prof. IRM i dr. Wojciecha Jarczewskiego (Instytut Rozwoju Miast). Skład zespołu: Natalia Batz (Szkoła Główna Handlowa). dr hab. Stanisław Belniak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), dr Gabriel Główka (Szkoła Główna Handlowa), dr Krzysztof Gwosdz (Uniwersytet Jagielloński), dr Irena Herbst (Szkoła Główna Handlowa), dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. Anna Karwińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Michał Kuryło (Instytut Rozwoju Miast), dr inż. arch. Izabela Mironowicz (Politechnika Wrocławska), Marta Modelewska (Szkoła Główna Handlowa), dr Katarzyna Sobiech-Grabka (Szkoła Główna Handlowa), dr inż. Maciej Wierzchowski (Instytut Rozwoju Miast), Marek Węglowski (Instytut Rozwoju Miast), dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. arch. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM (Instytut Rozwoju Miast)

ISBN 978-83-89440-36-5

Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autorzy: Aleksandra Jadach Sepioło (SGH), Marcin Kopeć (UE w Krakowie), prof.dr hab. Tadeusz Kudłacz (UE w Krakowie), dr inż. Władysław Rydzik (IRM, redakcja), Marek Węglowski (IRM), dr inż. Maciej Wierzchowski(IRM)

ISBN 978-83-89440-26-6

Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

NAKŁAD WYCZERPANY Publikację przygotował zespół Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Zborowskiego. Skład zespołu: Magdalena Dej, Jadwiga Gałka, Katarzyna Gorczyca, Janusz Górecki, Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH), dr Maria Soja, dr Anna Warych-Juras, dr hab. Andrzej Zborowski, Grzegorz Zębik.

ISBN 978-83-89440-06-8

Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe
Book cover read more

Cena książki: 0,00 zł brutto

NAKŁAD WYCZERPANY Publikację przygotował zespół pod kierunkiem dr. Wojciecha Jarczewskiego. Skład zespołu: prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), Katarzyna Gorczyca (Instytut Rozwoju Miast), Maciej Huculak (Uniwersytet Jagielloński), dr Wojciech Jarczewski (Instytut Rozwoju Miast), Michał Kuryło (Instytut Rozwoju Miast), dr Alina Muzioł-Węcławowicz (Forum Rewitalizacji), dr inż. arch. Daniel Załuski (Politechnika Gdańska)

ISBN 978-83-89440-21-1

Rewitalizacja miast w Niemczech
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod red. M. Bryxa i A. Jadach-Sepioło. Autorzy: prof. dr hab. Marek Bryx (Rozdziały 1, 5.3, 24-29, Zakończenie) prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (Rozdziały 5.1, 5.2) mgr Aleksandra Jadach-Sepioło (Rozdziały 2.2, 3.2-3.15, 4, 6-8) mgr Agata Jurek-Zbrojska (rozdziały 17, 18.1, 18.2, 19.1) mgr Natalia Krawczyk (rozdziały 2.1, 2.2, 3.1, 8-16) Marta Modelewska (rozdziały 18.1, 18.3, 19.2, 19.3, 20-23)

ISBN 978-83-89440-01-3

Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Autor dr hab.arch. Krzysztof Skalski, prof.UJ

ISBN 978-83-89440-11-2

Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii
Book cover read more

Cena książki: 28,00 zł brutto

Praca zbiorowa pod red. dr. Roberta Guzika. Skład zespołu: dr Robert Guzik, Katarzyna Gorczyca, Karol Janas, Arkadiusz Kocaj, dr Grzegorz Micek, dr Piotr Trzepacz, dr Joanna Więcław-Michniewska

ISBN 978-83-89440-95-2

Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich
Book cover read more

Cena książki: 20,00 zł brutto

Pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Jacka M. Pijanowskiego

ISBN 978-83-89440-90-7

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2013
Book cover read more

Cena książki: 10,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec, Elżbieta Niezabitowska, Adam Bartoszek, Beata Komar, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niezabitowski, Piotr Krzyk, Karol Bury, Renata Kozik, Krzysztof Zima, Krzysztof Drachal

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2013
Book cover read more

Cena książki: 20,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Tomasz Szulc, Agnieszka Zaborska-Jagiełło, Grzegorz Gawron, Stanisław J. Kozłowski, Józef Gumienny, Norbert Dąbkowski, Hanka Zaniewska, Aleksandra Skorek, Elżbieta Litwińska, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Magdalena Jasińska

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2013
Book cover read more

Cena książki: 20,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold Werner, Agnieszka Labus, Elżbieta Urbańska-Galewska, Radosław Wiśniewski, Małgorzata Apollo, Sebastian Bernat, Agnieszka Wałęga, Łukasz Urbanek, Marek Z. Barański, Magdalena Chełstowska, Jakub M. Heciak

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2013
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold Werner, Marek Bryx, Wiesław Wańkowicz, Krzysztof Skalski, Alina Muzioł-Węcławowicz, Regina Maga-Jagielnicka, Ewa Kipta, Dagmara Mliczyńska-Hajda, Agnieszka Turek, Bogusław Wacławik, Anna Latos, Ekaterina A. Antipova, Ludmila V. Fakeyeva, Hanka Zaniewska, Norbert Dąbkowski, Krzysztof Słysz, Regina Ożdżyńska, Zofia Górska, Wanda Urbańska

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2012
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: W.Jarczewski, M.Staniszkis, S.Dudek-Mańkowska, M.Grochowski, A.Jadach-Sepioło,T.Zegar,M.Fuhrmann,A.Jeziorska,A.Rembowicz-Dziekciowska,E.Wojtoń,B.Nowogońska,M.Gachowski,D.Gaweł,A.Choryński,F.van Steenbergen,J.M.Wittmayer,D.Loorbach,M.Nowak,P.Matczak,S.Łotysz

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2012
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Jerzy Adamski, Witold A. Werner, Hanka Zaniewska, Adam Kowalewski, Wiesław Wańkowicz, Grażyna Korzeniak, Piotr Krzyk, Maciej Cesarski, Ewa Heczko-Hyłowa

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2012
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Anna Augustyn, Norbert Dąbkowski, Wanda Urbańska, Grzegorz Gawron, Paweł Adamiec, Ewa Trzaskowska, Maria Thiel, Hanka Zaniewska, Krystian Wilhelm Seibert

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2012
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Maciej Cesarski, Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałata, Magdalena Wdowicka, Lidia Mierzejewska, Maciej J. Nowak, Paweł Kreja, Beata Warczewska, Tomasz Bradecki, Agata Twardoch, Konrad Podawca, Ewa Maślańska, Jan Kaźmierski

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/4/2011
Book cover read more

Cena książki: 18,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści Witold Werner, Wiesław Wańkowicz, Iván Tosics, Heidrun Feigelfeld, Elżbieta Ryńska, Hanka Zaniewska, Agnieszka Labus, Ewa Trzaskowska, Teresa Mądry, Krzysztof Słysz, Piotr Krzyk, Tatiana Tokarczuk, Leszek Kałkowski, Maciej J. Nowak, Elżbieta Kicka, Ireneusz Pszczółka, Krzysztof Skalski

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1-2/2011
Book cover read more

Cena książki: 18,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści Witold Werner, Hanka Zaniewska, Maria Thiel, Jan Korniłowicz, Beata Uchman, Maciej Cesarski, Jerzy Kozłowski, Piotr Krzyk, Magdalena Maślanka, Agata Pawłat-Zawrzykraj, Gabriel Główka

ISSN 1733-2435

Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autor Wiesław Wańkowicz

ISBN 978-83-89440-02-0

Planowanie przestrzenne a rewitalizacja stref społecznie wykluczonych
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Pod redakcją Wiesława Wańkowicza, autorzy: prof. dr hab. Jerzy Kozłowski, dr inż. Wiesław Wańkowicz, dr arch. Marek Kozłowski, mgr inż. Elżbieta Okraska, mgr Karol Bury

ISBN 978-83-89440-96-9

GOSPODAROWANIE GRUNTAMI W POLSKICH MIASTACH
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy: Maciej M. Wierzchowski – główny autor, współpraca: Jacek Dudek, Marcin Nejman

ISBN 978-83-89440-17-4

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2010
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści Witold Werner, Krzysztof Zgud, Maciej Cesarski, Wojciech Jarczewski, Maciej Huculak, Katarzyna Zielonko-Jung, Adam Senetra, Piotr Krzyk, Magdalena Maślanka, Łukasz Kotula, Tomasz Lechowicz, Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak, Maria Shishmanova

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2010
Book cover read more

Cena książki: 25,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści Zygmunt Ziobrowski, Maciej Krużewski, Agnieszka Imiela, Przemysław Ciesiółka, Emilia Jaroszewska, Hanna Baryska, Jacek Fiedorowicz, Joanna Porębska-Srebrna, Zygmunt Stępiński, Magdalena Staniszkis, Kinga Kimic, Katarzyna Sadowy, Maja Grabkowska, Krzysztof Wiktorowski, Zofia Chamielec, Wiesław Skrobot, Anna Wojewnik-Filipkowska, Anna Górczyńska, Agnieszka Pilarczyk, Lidia Lamcha, Jacek May, Julia Sawińska, Ewa Solarz, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Marek Kozłowski, Yusnani Mohd Yusof

ISSN 1733-2435

Standaryzacja sformułowań stosowanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autor Marek Węglowski

ISBN 978-89440-76-1

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2010
Book cover read more

Cena książki: 15,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Mariusz Chudak, Dorota Szlenk-Dziubek, Łukasz Kotuła, Piotr Krzyk, Hanka Zaniewska, Marek Kozłowski, Yusnani Mohd Yusof, Maciej Nowak, Monika Domanowska

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1/2010 (w j.angielskim)
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Adam T. Kowalewski, Zygmunt Ziobrowski, Grażyna Korzeniak, Leszek Kałkowski, Władysław Rydzik, Małgorzata Stefańczyk, Jan Korniłowicz, Hanka Zaniewska, Maria Thiel, Wanda Urbańska, Wojciech Jarczewski, Agnieszka Rozenau-Rybowicz, Krystian Seibert

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 4/2009
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Adam Kowalewski, Zygmunt Ziobrowski, Jerzy Kozłowski, Piotr Woźny, Maciej Cesarski, Wojciech Jarczewski, Aleksandra Jadach-Sepioło

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 3/2009
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Gabriel Główka, Małgorzata Stefańczyk, Piotr Krzyk, Kinga Kuczyńska, Wiktor Głowacki, Tomasz Żelawski, Jan Korniłowicz

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 1-2/2009
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Witold A. Werner, Jerzy Kozłowski, Maciej Cesarski, Aleksandra Jadach-Sepioło, Władysław Korzeniewski, Klaudia Rogowska,Hanka Zaniewska, Konrad Podawca, Marcin Górecki, Agnieszka Rozenau-Rybowicz, Dorota Szlenk-Dziubek, Grażyna Korzeniak

ISSN 1733-2435

Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2-4/2008
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy wg spisu treści: Tomasz Żelawski, Konrad Podawca, Aleksandra Jadach-Sepioło, Leszek Kałkowski, Władysław Rydzik, Hanka Zaniewska, Hanka Zaniewska, Maria Thiel, Władysław Rydzik, Witold A. Werner, Wanda Urbańska, Jacek Bielecki, Maciej Cesarski, Jan Korniłowicz, Jacek Życiński, Katarzyna Bury, Mirosława Wasielewska, Hanka Zaniewska

ISSN 1733-2435

Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Pod redakcją Hanki Zaniewskiej

ISBN 83-86451-82-4

Powodzie a planowanie przestrzenne
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy: Krzysztof Słysz, Janina Leńczowska-Baranek, Krystyna Pawłowska

ISBN 83-86847-85-9

Przyrodnicze obszary chronione możliwości użytkowania
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Autorzy: Danuta Ptaszycka-Jackowska, Maria Baranowska-Janota

ISBN 83-86847-55-7

Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny
Book cover read more

Cena książki: 8,00 zł brutto

Pod redakcją Zygmunta Ziobrowskiego i Ewy Arvay-Podhalańskiej

ISBN 83-86847-15-8