Scientific Council

Maciej Aulak
maciej.aulak@mfipr.gov.pl

Renata Calak
renata.calak@mfipr.gov.pl

Jacek Bielecki
jacek.bielecki@bgkn.pl

Micha?? Domi??czak
michal.dominczak@p.lodz.pl

Agnieszka Gajda
agajda@irmir.pl

Bogna Gawro??ska-Nowak
bgawronska-nowak@irmir.pl

Aleksandra Guzowska
aleksandra.guzowska@mfipr.gov.pl

Karol Janas
kjanas@irmir.pl

Kamil Nowak
knowak@irmir.pl

Pawe?? Pistelok
ppistelok@irmir.pl

Andrzej Porawski
andrzej.porawski@zmp.poznan.pl

Mariusz Sienkiewicz
m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl

Dorota Szlenk ??? Dziubek
dszlenk@irmir.pl

Jacek Wo??niak
jacek.wozniak2@gmail.com

Marcin Zawicki
marcin.zawicki@uek.krakow.pl

Zygmunt Ziobrowski
zziobrowski@irmir.pl