Seria przewodników „Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce”

IRMIR na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracował pięć przewodników dotyczących sposobów wspierania najemców i mieszkańców gmin w dziedzinie mieszkalnictwa w czasie epidemii.

Zespół pod kierunkiem Aleksandry Jadach-Sepioło zebrał pomysły gmin i dotychczasowe doświadczenia we wprowadzaniu różnych instrumentów wsparcia w ponoszeniu regularnych opłat powiązanych z mieszkaniem. Na podstawie tych pomysłów, po odniesieniu ich do ogólnych uwarunkowań prawnych oraz badań i doświadczeń w innych gminach, powstały przewodniki.

Dotyczą one pięciu obszarów: obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych, przyspieszenie odpracowania zaległości czynszowych, obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy, odroczenie terminu zapłaty czynszu, możliwości ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego – pod zbiorczym tytułem „Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce”.

Przewodniki zawierają szerszą analizę zjawiska i możliwości zapobiegania lub przeciwdziałania, a także szczegóły: wzory dokumentów, analizę możliwych wariantów zastosowanych rozwiązań, wskazówki kiedy warto stosować opisywane instrumenty w zasobach gminnych, kiedy i jak można stosować inne narzędzia wpływające na wszystkich mieszkańców gminy lub uruchamiane tylko w razie kłopotów z wypłacalnością.

Dziękujemy gminom, które wzięły udział w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikami i korzystania z przedstawionych propozycji i doświadczeń.

Wersje do wydruku:

  1. Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców
  3. Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy
  4. Odraczanie terminu zapłaty czynszu
  5. Przyspieszenie możliwości odpracowania zaległości czynszowych

Wersje „dostępne”:

  1. Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych
  3. Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy
  4. Odraczanie terminu zapłaty czynszu
  5. Przyspieszenie możliwości odpracowania zaległości czynszowych

Te przewodniki zawierają cenne informacje i wskazówki, które mogą być pomocne w obliczu trudności związanych z mieszkalnictwem w czasie epidemii COVID-19.