Seria przewodników „Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce”

IRMIR na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opracował pięć przewodników dotyczących sposobów wspierania najemców i mieszkańców gmin w dziedzinie mieszkalnictwa w czasie epidemii.

Zespół pod kierunkiem Aleksandry Jadach-Sepioło zebrał pomysły gmin i dotychczasowe doświadczenia we wprowadzaniu różnych instrumentów wsparcia w ponoszeniu regularnych opłat powiązanych z mieszkaniem. Na podstawie tych pomysłów, po odniesieniu ich do ogólnych uwarunkowań prawnych oraz badań i doświadczeń w innych gminach, powstały przewodniki.

Dotyczą one pięciu obszarów: obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych, przyspieszenie odpracowania zaległości czynszowych, obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy, odraczanie terminu zapłaty czynszu, możliwości ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego – pod zbiorczym tytułem „Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce”.

Przewodniki zawierają szerszą analizę zjawiska i możliwości zapobiegania lub przeciwdziałania, ale i szczegóły: wzory dokumentów, analizę możliwych wariantów zastosowanych rozwiązań, wskazówki kiedy warto stosować opisywane instrumenty w zasobach gminnych, kiedy i jak można stosować inne narzędzia, wpływające na wszystkich mieszkańców gminy lub uruchamiane tylko w razie kłopotów z wypłacalnością.

Dziękujemy gminom, które wzięły udział w projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikami i korzystania z przedstawionych propozycji i  doświadczeń.

 

Wersje do wydruku

Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Odraczanie terminu zapłaty czynszu. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Przyspieszenie możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

 

Wersje „dostępne”

Możliwość ubiegania się o wsteczne przyznanie dodatku mieszkaniowego. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Obniżenie opłat za dostarczanie wody dla najemców lokali mieszkalnych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Obniżenie stawki czynszu na wniosek najemcy. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Odraczanie terminu zapłaty czynszu. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.

Przyspieszenie możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Sposób na COVID-19 w mieszkaniówce. Krótki przewodnik, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, październik 2020 r.