Polityka mieszkaniowa w rewitalizacji

Oferujemy usługi doradcze i wsparcie Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz urzędów gmin w opracowaniu i wdrażaniu rozwiązań mieszkaniowych, które prowadzą do modernizacji, rozwoju gminnego zasobu gminy, w tym także uruchamiania inwestycji mieszkaniowych w ramach TBS. Udzielamy wsparcia w zakresie opracowania polityk mieszkaniowych i wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Mamy doświadczenie w opracowaniu standardowych dokumentów, ale też innowacyjnych, typu:

-program optymalizacji użytkowania budynków,
-analiza stanu budynków,
-program renowacji podwórek,
-założenia organizacyjno-finansowe Społecznej Agencji Najmu.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl