Polityka mieszkaniowa w rewitalizacji

Oferujemy usługi doradcze i wsparcie Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz urzędów gmin w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań mieszkaniowych, które prowadzą do modernizacji i rozwoju gminnego zasobu, w tym także uruchamiania inwestycji mieszkaniowych w ramach TBS. Udzielamy wsparcia w zakresie opracowywania polityk mieszkaniowych i wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Mamy doświadczenie w opracowywaniu standardowych dokumentów, ale także innowacyjnych, takich jak:

  • program optymalizacji użytkowania budynków,
  • analiza stanu budynków,
  • program renowacji podwórek,
  • założenia organizacyjno-finansowe Społecznej Agencji Najmu.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl.