Publikacje i inne materiały

Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, luty 2020 r.
– załącznik nr 1 Lista wskaźników głównych
– załącznik nr 2 Metryczki wskaźników głównych
– załącznik nr 3 Lista wskaźników pomocniczych

Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, luty 2020 r.