Gminne Programy Rewitalizacji – uszyte na miarę wsparcie krok po kroku

Rewitalizacja to wielowątkowy i kosztowny proces, wymagający kompleksowych i skoordynowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Do przygotowania dokumentacji, a także sprawnego zarządzania całym procesem i poszczególnymi jego elementami, niezbędna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Oferujemy profesjonalne wsparcie dla gmin w realizacji działań diagnostycznych na potrzeby programu rewitalizacji, jak również w wypracowaniu strategicznych kierunków działań, obejmujących m.in. dopasowanie celów do potrzeb obszaru rewitalizacji, opracowanie koncepcji, procedur i dokumentów bazowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także systemu zarządzania i monitorowania.

Mamy praktykę w aktualizacji programów rewitalizacji – zarówno LPR, jak i GPR. Pomagamy przekształcić lokalny program rewitalizacji w gminny program rewitalizacji.

Nasze doświadczenie wynika m.in. z uczestnictwa w procesach programowania rewitalizacji w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i projektach pilotażowych. Zdobyte przez nas doświadczenia w programowaniu rewitalizacji we różnych województwach zostały wykorzystane do opracowania poradnika dotyczącego programów rewitalizacji opublikowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W ramach usług doradczych oferujemy ponadto:

  • pomoc w opracowaniu projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji wraz z uzasadnieniem;
  • redakcję dokumentu programu rewitalizacji;
  • koordynację otwartego naboru przedsięwzięć do objęcia zapisami programu rewitalizacji;
  • opracowanie programu działań partycypacyjnych dostosowanych do specyfiki obszaru rewitalizacji, w tym: organizację spotkań dla interesariuszy i konsultacji społecznych dotyczących projektu programu rewitalizacji;
  • szkolenia i warsztaty z zakresu ustawy oraz wytycznych dotyczących rewitalizacji dla członków zespołów/komiteów ds. rewitalizacji;
  • wsparcie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacji programu rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl.