Monitorowanie procesów rewitalizacji

Usługi świadczone przez CDR IRMiR w zakresie monitorowania rewitalizacji dotyczą zarówno przygotowania  oceny postępu realizacji programu rewitalizacji, jak również jego ewaluacji oraz zaleceń dotyczących w zakresie aktualizacji.  Wykonujemy oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji, przeglądu procedur wdrażania, przeglądu wskaźników. Doświadczenie CDR IRMiR w zakresie monitorowania bazuje na szerokich badaniach naukowych i dotychczasowych pracach doradczych. W szczególności wsparcie doradcze może objąć:

-ocenę aktualności zapisów programu rewitalizacji,
-opracowanie raportu z oceny postępu w realizacji celów programu rewitalizacji,
-identyfikację przesłanek do aktualizacji programu rewitalizacji,
-wskazanie kierunku zmian programu rewitalizacji,
-przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany gminnego programu rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl