Monitorowanie procesów rewitalizacji

Usługi świadczone przez CDR IRMiR w zakresie monitorowania rewitalizacji dotyczą zarówno przygotowania oceny postępu realizacji programu rewitalizacji, jak również jego ewaluacji oraz zaleceń dotyczących aktualizacji. Wykonujemy oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji, przeglądu procedur wdrażania, przeglądu wskaźników. Doświadczenie CDR IRMiR w zakresie monitorowania bazuje na szerokich badaniach naukowych i dotychczasowych pracach doradczych. W szczególności wsparcie doradcze może obejmować:

  • ocenę aktualności zapisów programu rewitalizacji,
  • opracowanie raportu z oceny postępu w realizacji celów programu rewitalizacji,
  • identyfikację przesłanek do aktualizacji programu rewitalizacji,
  • wskazanie kierunku zmian programu rewitalizacji,
  • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany gminnego programu rewitalizacji wraz z uzasadnieniem.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl.