Instrumenty ochrony Środowiska w rewitalizacji

Pomagamy zaplanować model adekwatnych instrumentów ochrony środowiska w działaniach rewitalizacyjnych, obejmujące m.in.:

– Programy profilaktyki proekologicznej,

– Działania z zakresu porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami,

– Działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji,

– Opracowanie systemu finansowania działań prośrodowiskowych w ramach dotacji celowych i pożyczek, ulg w podatku dochodowym z tytułu inwestycji o charakterze proekologicznym, w podatku od towarów i usług z tytułu ponownego wykorzystania odpadków i regeneracji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl