Pozostałe publikacje

Publikacje

  1. Analizy dostępności rynku mieszkaniowego na potrzeby zintegrowanej polityki mieszkaniowej – Wydanie kwiecień 2020 r.
  2. Badanie zmian demograficznych na potrzeby polityki mieszkaniowej – Wydanie lipiec 2020 r.

Prezentacje:

  1. Mieszkalnictwo – Prezentacja z 2020 r.