Pozostałe publikacje

Publikacje

Analizy dostępności rynku mieszkaniowego na potrzeby zintegrowanej polityki mieszkaniowejInstytut Rozwoju Miast i Regionów, kwiecień 2020 r.

Badanie zmian demograficznych na potrzeby polityki mieszkaniowejInstytut Rozwoju Miast i Regionów, lipiec 2020 r.

Prezentacje

Mieszkalnictwo, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 r.