Przemysł kultury w obszarze rewitalizacji

Tworzenie dobrych warunków do przyciągania kreatywnych ludzi i rodzajów działalności (w tym przemysłów kultury) stało się jednym z najważniejszych „wyróżników” przemian współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Dlatego też CDR IRMiR również w tym zakresie świadczy usługi doradcze dostosowane do specyfiki obszarów rewitalizacji. Doradzamy w zakresie:

-włączania przedsięwzięć kulturalnych do działań rewitalizacyjnych, w tym potencjalnych sfer zaangażowania,
-moderowania relacji między instytucjami kultury a mieszkańcami obszarów rewitalizacji w celu wypracowania nowej oferty,
-wskazania szans wykorzystania przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci,
-rekomendacji dla sfery zarządzania kulturą i przemysłem kultury w obszarach rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl