Przemysł kultury w obszarze rewitalizacji

Tworzenie warunków przyciągania kreatywnych ludzi i działań kulturalnych w obszarach rewitalizacji

Tworzenie dobrych warunków do przyciągania kreatywnych ludzi i działań kulturalnych stało się jednym z najważniejszych „wyróżników” przemian współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Dlatego też CDR IRMiR również w tym zakresie świadczy usługi doradcze dostosowane do specyfiki obszarów rewitalizacji. Doradzamy w zakresie:

– Włączania przedsięwzięć kulturalnych do działań rewitalizacyjnych, w tym potencjalnych sfer zaangażowania.
– Moderowania relacji między instytucjami kultury a mieszkańcami obszarów rewitalizacji w celu wypracowania nowej oferty.
– Wskazania szans wykorzystania przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci.
– Rekomendacji dla sfery zarządzania kulturą i przemysłem kultury w obszarach rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl