Rada Naukowa IRMiR

Maciej Aulak
maciej.aulak@mfipr.gov.pl

Renata Calak
renata.calak@mfipr.gov.pl

Jacek Bielecki
jacek.bielecki@bgkn.pl

Micha?? Domi??czak
michal.dominczak@p.lodz.pl

Agnieszka Gajda
agajda@irmir.pl

Bogna Gawrońska-Nowak
bgawronska-nowak@irmir.pl

Aleksandra Guzowska
aleksandra.guzowska@mfipr.gov.pl

Karol Janas
kjanas@irmir.pl

Kamil Nowak
knowak@irmir.pl

Paweł Pistelok
ppistelok@irmir.pl

Andrzej Porawski
andrzej.porawski@zmp.poznan.pl

Mariusz Sienkiewicz
m.sienkiewicz@rozwojlokalny.pl

Dorota Szlenk-Dziubek
dszlenk@irmir.pl

Jacek Woźniak
jacek.wozniak2@gmail.com

Marcin Zawicki
marcin.zawicki@uek.krakow.pl

Zygmunt Ziobrowski
zziobrowski@irmir.pl
Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikuj??cy: Dzia?? Zarz??dzania i Marketingu
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz - Kierownik Dzia??u
Osoba publikuj??ca: Jaromir Matulewicz - Kierownik Dzia??u
Data wytworzenia: 2016-11-10
Data publikacji: 2016-11-10
Data aktualizacji: 2017-05-08

Dziennik zmian dokumentu
2017-05-08 09:53:44 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-09 13:34:30 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-15 09:01:16 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-07-25 15:27 Magdalena Bie?? Edycja
2018-01-08 13:04 Magdalena Bie?? Edycja
2019-01-09 12:00 Magdalena Bie?? Edycja