Karol Janas

kjanas@irm.krakow.pl

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracownik Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (wcześniej Instytut Rozwoju Miast). Współtwórca i kierownik Obserwatorium Polityki Miejskie KIPPiM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian społeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekspert UN-HABITAT odpowiedzialny za koordynację prac badawczych realizowanych w ponad 20 krajach, mających na celu przygotowanie raportu o stanie miast w dobie transformacji. Kierował wieloma projektami badawczymi i badawczo-rozwojowymi, w tym w ramach programów międzynarodowych. Obecnie, poza kierowaniem wieloletnim programem badawczym Obserwatorium Polityki Miejskiej KIPPiM jest liderem komponentu badawczego poświęconego planowaniu przestrzennemu w ramach europejskiego projektu twinningowego dla Gruzji oraz kieruje trzyletnim projektem mającym na celu rozwój miejskiego inkubatora przedsiębiorczości we Lwowie w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej. Członek Urban Affairs Association i sieci badawczej Cities after Transition. Z zamiłowania podróżnik i… cyklista.