Jacek Woźniak

Jacek.Wozniak@zmp.poznan.pl

Doradca miast w Związku Miast Polskich. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Universität Regensburg, Wydział Prawa. W latach 1999 – 2018 dyrektor i z-ca dyrektora departamentów odpowiedzialnych za politykę rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego i Urzędzie Miasta Krakowa. Kierował pracami i jest współautorem Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000-2010, Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2010-2020, Strategii Miasta Krakowa ‘Tu chcę żyć. Kraków 2030’, był inicjatorem opracowania Strategii Rozwoju Polski Południowej 2020 (Strategia Makroregionalna Małopolska-Śląsk). W latach 2004 – 2016 brał udział w opracowaniu, negocjacjach i wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Małopolskiego, finansowanych z funduszy UE. Organizator  Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, autor koncepcji Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych, wprowadzonych do KSRR 2010-2020. Wraz z prof. Antonim Kuklińskim, twórca cyklu ‘Konferencje Krakowskie’ (2008 – 2016). Posiada doświadczenie pracy w zakresie planowaniem polityki rozwoju w Gruzji oraz jako ekspert Banku Światowego w Chorwacji. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Zespół Problemowy ds. Zintegrowanej Polityki Rozwoju Polski i Europy. Autor ok. 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego.