dr hab. Marcin Zawicki

dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK

Przewodniczący Rady Naukowej

marcin.zawicki@uek.krakow.pl

Profesor UEK, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej, doktor nauk ekonomicznych, dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2020 r.), pracownik Katedry Polityk Publicznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School (MPA). W latach 2019-2020 dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, w latach 2005-2008 dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, redaktor tematyczny kwartalnika „Zarządzanie publiczne”.

Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, polityki publicznej i administracji publicznej. Autor i współautor ponad 100 publikacji o tej tematyce, w tym. m.in.: Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej (UEK, Kraków 2016), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej (PWE, Warszawa 2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, (MSAP UEK, Kraków 2013), Nowe zarządzanie publiczne (PWE, Warszawa 2011). Uczestnik 70 projektów badawczych i wdrożeniowych. Autor i współautor 130 analiz, raportów, programów i innych opracowań eksperckich przygotowanych na zlecenie.