Konkursy na pracowników naukowych

KONKURS

na stanowisko

Stypendystka/Stypendysta w projekcie: „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”

ogłoszenie – stypendium

Komisja rekrutacyjna ws. naboru Stypendystki/Stypendysty w projekcie: „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” z dn. 12.05.2022 r. w składzie dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, dr Aleksandra Jadach-Sepioło, dr Wojciech Jarczewski, dr arch. Bartłomiej Sroka w wyniku głosowania wybrała kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów w głosowaniu, tj. p. Arkadiusza Tomaszek z wynikiem 12,4 pkt.

KONKURS

na stanowisko pracownika naukowego o specjalności w zakresie architektury i urbanistyki

urbanistyka + załączniki

KONKURS

na stanowisko pracownika naukowego o specjalności w zakresie socjologii miasta w zakładzie Obserwatorium Polityki Miejskiej

socjologia + załączniki

KONKURS

na stanowisko pracownika naukowego o specjalności w zakresie mieszkalnictwa w zakładzie Obserwatorium Polityki Miejskiej

geografia + załączniki

KONKURS

na pracownika na stanowisku naukowym z zakresu geografii społeczno-gospodarczej, geografii gospodarczej i procesów gospodarczych

ogłoszenie_IRMiR

załącznik 1a

załącznik 1b

załącznik 1c
Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Zarządzania i Marketingu
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Osoba publikuj??ca: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Data wytworzenia: 2016-12-16
Data publikacji: 2016-12-16
Data aktualizacji: 2016-12-16

Dziennik zmian dokumentu
2016-12-16 11:00:12 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-06-27 15:58 Magdalena Bień Edycja
2017-09-14 10:56 Magdalena Bień Edycja
2017-11-24 12:09 Magdalena Bień Edycja
2017-12-22 12:00 Magdalena Bień Edycja
2018-09-24 14:50 Magdalena Bień Edycja
2018-10-17 13:30 Magdalena Bień Edycja
2019-01-09 14:48 Magdalena Bień Edycja
2020-12-10 14:28 Jaromir Matulewicz Edycja