Zakłady i zespoły – kontakt

      JEDNOSTKA Tel. wewn.
Dyrektor Instytutu / Sekretariat 12 634-29-53  16
FAX ——–
Główny Księgowy 12 634-29-53  25
Dział Personalno-Administracyjny 12 633-85-72  14
Dział Finansowo-Księgowy 12 634-23-22  27
B-1 – Zakład Urbanistyki Stosowanej 22 619 86 86  
B-2 – Obserwatorium Polityki Miejskiej 12 634-23-22  61
B-3 – Zakład Badań Procesów Gospodarczych 12 634 23 46  42
B-4 – Zakład Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji 12 634-23-46  44
B-5 – Zakład Zarządzania Rozwojem Lokalnym 12 634-23-22  56
B-6 – Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast 22 619 78 17  
B-7 – Zakład Społecznych Nauk Stosowanych 22 619 13 50  
B-9 – Zakład Komunikacji Miejskiej 22 619 09 97  
B-10 – Zakład Polityki Przestrzennej 22 619 80 08
S-1 – Zespół Planowania Rozwoju Miast i Wsi 12 634-26-85   32
S-2 – Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji 12 634-26-85  30
S-4 – Zespół Szkoleń 22 619 78 97
S-5 – Redakcja Czasopism 12 634-23-46  48
  Biblioteka 12 634-29-53  16Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Zarządzania i Marketingu
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Osoba publikująca: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Data wytworzenia: 2016-05-30
Data publikacji: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2017-09-14

Dziennik zmian dokumentu
2016-05-30 08:38:54 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-09 13:34:30 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-15 09:01:16 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-09-14 10:13:10 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-11-28 12:38 Magdalena Bień Edycja
2018-02-08 12:53 Magdalena Bień Edycja
2019-01-10 15:12 Magdalena Bień Edycja