Zakłady i zespoły – kontakt

JEDNOSTKA Tel. wewn.
Dyrektor Instytutu / Sekretariat 12 634-29-53 16
FAX ———
Główny Księgowy 12 634-29-53 25
Dział Personalno-Administracyjny 12 633-85-72 14
Dział Finansowo-Księgowy 12 634-23-22 27
B-1 — Zakład Urbanistyki Stosowanej 22 619 86 86 ———
B-2 — Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej (OPMR) 12 634-23-22 61
B-3 — Zakład Badań Procesów Gospodarczych 12 634 23 46 42
B-4 — Zakład—Kształtowania Przestrzeni i Rewitalizacji 12 634-23-46 44
B-5 — Ośrodek Badań Strategicznych IRMiR 12 634-23-22 56
B-6 — Zakład Mieszkalnictwa i Odnowy Miast 22 619 78 17 ———
B-7 — Zakład Społecznych Nauk Stosowanych 22 619 13 50 ———
B-8 — Integrator Danych Miejskich 22 634 23 46 23
B-9 — Zakład Komunikacji Miejskiej 22 619 09 97 ———
B-10 — Zakład Polityki Przestrzennej 22 619 80 08
S-1 — Zespół Planowania Rozwoju Miast i Wsi 12 634-26-85 32
S-2 — Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji 12 634-26-85 30
S-4 — Zespół Szkole 22 619 78 97
S-5 — Redakcja Czasopism 12 634-23-46 48
Biblioteka 12 634-29-53 16Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Zarządzania i Marketingu
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Osoba publikująca: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Data wytworzenia: 2016-05-30
Data publikacji: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2017-09-14

Dziennik zmian dokumentu
2016-05-30 08:38:54 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-09 13:34:30 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-15 09:01:16 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-09-14 10:13:10 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-11-28 12:38 Magdalena Bień Edycja
2018-02-08 12:53 Magdalena Bień Edycja
2019-01-10 15:12 Magdalena Bień Edycja