Połączenie instytutów

Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa w dniu 4 sierpnia 2016 r. podpisał Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ocenę stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie oraz Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie.

W załączeniu:
Zarządzenie nr 33 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 04.08.2016 r.
Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Zarządzania i Marketingu
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Osoba publikujłca: Jaromir Matulewicz - Kierownik Działu
Data wytworzenia: 2016-05-30
Data publikacji: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2016-06-09

Dziennik zmian dokumentu
2016-05-30 08:38:54 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-09 13:34:30 Jaromir Matulewicz Edycja
2016-06-15 09:01:16 Jaromir Matulewicz Edycja