Jacek Bielecki

jacek.bielecki@bgkn.pl

Doradca Zarz??du PFR Nieruchomo??ci
??? Absolwent Politechniki Warszawskiej
??? Cz??onek Rady Naukowej Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie
??? W latach 1997 ??? 2002 – Dyrektor Zarz??dzaj??cy firmy deweloperskiej PIB LECH
??? 2013 ??? 2016 Dyrektor ds. Rozwoju??? Marvipol Development
??? Wsp????za??o??yciel, Cz??onek Zarz??du Polskiego Zwi??zku Firm Deweloperskich 2001 – 2017
??? Dyrektor Generalny PZFD do roku 2013
??? w latach 2002 ??? 2012 Cz??onek Rady Dyrektor??w UEPC ??? Europejskiej Unii Deweloper??w
??? W latach 2004 ??? 2011 pe??ni?? funkcj?? Wiceprezesa Towarzystwa Ubezpiecze?? Wzajemnych Bezpieczny Dom
??? Ekspert rynku nieruchomo??ci, autor artyku????w i wypowiedzi w mediach na temat rynku mieszkaniowego.