Urban Lab – Projekt MIiR

Projekt finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, pn. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”.

Projekt obejmuje opracowanie koncepcji urban labu, dostosowanej do warunków polskich oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach. Cel realizowany jest między innymi poprzez opracowanie oraz promocję zestawu narzędzi do uruchamiania urban labów.

Urban Lab w założeniu autorów koncepcji stworzonej w IRMiR, to instrument współpracy miasta z przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi i NGO, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Zatem możemy mówić w tym przypadku zarówno o metodologii badań, o konkretnym miejscu w przestrzeni miasta, a także innowacyjnym środowisku, w którym będą projektowane, testowane, a także wdrażane i monitorowane rozwiązania służące mieszkańcom miast.

Wspomniany projekt obejmuje jednocześnie pilotażowe wdrożenie urban labów w polskich miastach, a umowa na wdrożenie została już podpisana pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i Miastem Gdynia (oficjalna informacja ze strony gdynia.pl) oraz Miastem Rzeszów. W ciągu najbliższych trzech lat będą tam wdrażane urban laby, w których aktywnie będą identyfikowane potrzeby i problemy, a następnie poszukiwane innowacyjne sposoby ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów pełni także rolę doradczą w tym projekcie i sprawuje opiekę merytoryczną nad miastami, w których jest oraz będzie realizowany projekt.

Zapraszamy na stronę internetową ->  urbanlab.net

komplet_3_logotypy

 • Urban Laby nagrodzone w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

  2020-02-27 | IRMiR

  Miło nam poinformować, że nasza koncepcja stworzenia laboratoriów miejskich w polskich miastach wg modelu wypracowanego w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów została doceniona! Zarówno UrbanLab Gdynia jak i Urban Lab Rzeszów, które powstały w ramach koordynowanego przez IRMiR wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pilotażowego projektu wdrożenia urban labów w Polsce, zostały finalistami pierwszej […]

 • Wizyta studyjna w Barcelonie / Smart City Expo World Congress 2019

  2019-12-06 | IRMiR

  W dniach 17-21 listopada br. zorganizowana została przez pracowników zakładu B3 IRMiR wizyta studyjna do Barcelony, mająca na celu spotkania osób zaangażowanych w Projekt Urban Lab z pracownikami instytucji miejskich funkcjonujących na podobnych zasadach co urban laby lub realizujących podobne projekty w samym mieście, jak i w Katalonii. W programie wizyty znalazł się także udział […]

 • Seminarium Urban Lab w Kielcach

  2019-11-20 | IRMiR

  W dniu 14.11.2019 r. w Kielcach odbyło się seminarium tematyczne dotyczące pilotażowego wdrażania laboratoriów miejskich w polskich miastach oraz mające na celu promocję idei urban labu. Organizatorem tego wydarzenia był Zakład B3 Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, którego pracownicy realizują projekt pn. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą […]

 • Urban Lab w Rzeszowie już otwarty

  2019-10-11 | IRMiR

  Po długim czasie przygotowań, w dniu 9 października 2019 r. zainaugurowana została działalność rzeszowskiego Urban Labu, który został stworzony w oparciu o koncepcję wypracowaną w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Rzeszowskie laboratorium miejskie jest częścią pilotażowego Projektu wdrożenia urban labów w polskich miastach, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków z Programu […]

 • IRMiR na X edycji Smart City Forum

  2019-09-19 | IRMiR

  Podczas X edycji kongresu Smart City Forum, który odbył się w dniach 18-19 września br. w Warszawie Zakład B3 Instytutu Rozwoju Miast i Regionów zaprezentował projekt „Urban lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”. Prezentacja dr. Bartosza Piziaka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem samorządów, jak i przedstawicieli […]

 • Wdrożenie Urban Labów – seminarium projektowe

  2019-05-22 | IRMiR

  W dniu 9 maja 2019 r. w siedzibie IRMiR w Krakowie odbyło się seminarium dotyczące postępów prac nad pilotażowym wdrożeniem w wybranych polskich miastach Urban Labów na bazie koncepcji wypracowanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, a rozwijanej aktualnie w ramach projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą […]

 • Działalność gdyńskiego Urban Labu zainagurowana

  2019-04-01 | IRMiR

  Działalność pierwszego w Polsce Urban Labu, powstającego na bazie koncepcji wypracowanej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, została zainaugurowana uroczyście 28 marca o godz. 17:00 przez wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji pana Michała Gucia. Jest to projekt pilotażowego wdrożenia współfinansowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków z Programu Pomoc Techniczna.   Po krótkim wprowadzeniu Pana Prezydenta, […]

 • Rozpoczęcie realizacji projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”

  2019-03-18 | IRMiR

  W efekcie trwających od prawie roku w naszym Instytucie prac nad stworzeniem koncepcji Urban Labu, który mógłby zostać wdrożony w polskich miastach, jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ostatnich dniach lutego br. została podpisana umowa z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast […]