Prezentacje gości

2019
25.03.2019 r. – dr Karol Janas – Singapur ma plan! Doświadczenia i obserwacje z wizyty studialnej

2018
08.10.2018 r. – dr Dorota Sikora-Fernandez – Czy polskie miasta mogą być smart i jak można to zmierzyć?
26.03.2018 r. – dr hab. Tomasz Nawrocki UŚ – Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Przestrzenne uwarunkowania tożsamości miast
21.02.2018 r. – dr hab. Iwona Sagan, prof. UG – Dylematy współczesnej polityki miejskiej
15.01.2018 r. – dr inż. Przemysław Szwałko – Jakość powietrza i zieleń w mieście – projekt MONIT-AIR

2017

13.11.2017 r. – dr inż. arch. Agata Twardoch – Architektura kolektywna, czyli miejsca wspólne w osiedlach mieszkaniowych

2016

26.09.2016 r. – Marek Grodziński – Praca w korpo-duma czy uprzedzenie
02.2016 r. – Paweł Jaworski – Napraw Sobie Miasto – Nasza przestrzeń-metoda projektowania partycypacyjnego

2015

18.12.2015 r. – dr Magdalena Dej – Wieś od nowa
23.11.2015 r. – prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska – Program partycypacji w przedsięwzięciach przestrzennych i błędy popełniane najczęściej przy realizowaniu tej idei
02.03.2015 r. – dr Jan Pamuła – Podsumowanie roku 2014 Krakow Airport oraz dalsze plany rozwojowe

2014
03.11.2014 r. – dr hab. inż. Roman Galar – Miasta po wielkiej zmianie
09.06.2014 r. – Magdalena Sroka – Igrzyska-Kraków 2022
26.05.2014 r. – dr hab. Andrzej Bukowski – Partycypacja, władza, skuteczność
10.03.2014 r. – prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk – NCN a nauki humanistyczne i społeczne

2013

18.11.2013 r. – dr Jacek Gądecki – Gentryfikacja starej części Nowej Huty
21.10.2013 r. – Andrzej Martynuska – Aktywizacja osób bezrobotnych
08.04.2013 r. – Krzysztof Krzysztofiak – Instrumenty rozwoju krakowskiego obszaru metropolitalnego

 

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie w postaci prezentacji prelegentów seminarium „Śniadania u geografów” chronione są prawem autorskim i nie mogą być powielane i kopiowane w części ani w całości przez żadne osoby, organizacje i podmioty inne niż Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa bez uzyskania odpowiedniej uprzedniej pisemnej zgody na ich wykorzystanie.