Urban Lab

Aktualnie Zakład Badań Procesów Gospodarczych (B3) realizuje następujące projekty związane z adaptacją koncepcji „urban lab” do warunków krajów Europy Środkowo-Wschodniej:

Urban Lab – Projekt MIiR – „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city”

Visegrad Fund – „Urban Lab Network in V4+ – the innovation tool for smart cities”