Odcinek 9: Najem: co, gdzie i jak?

 

 

Jednym ze sposob??w zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych jest naj??cie mieszkania. O najmie, tym z zasob??w spo??ecznych i tym na wolnym rynku, m??wimy w kolejnym, 9. odcinku Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR. Charakteryzujemy kr??tko r????nice pomi??dzy najmem w sektorze spo??ecznym i najmem wolnorynkowym na podstawie stosowanych um??w, wyliczamy istniej??ce formy um??w najmu, ze szczeg??lnym uwzgl??dnieniem czasu trwania umowy. Najem wymaga cz??sto na pocz??tku wniesienia kaucji lub innych op??at, omawiamy ich rodzaje i zasady zwrotu. Na koniec zajmujemy si?? szczeg??lnymi ???okazjami??? rynkowymi, kt??re mog?? okaza?? si?? zupe??nie czym?? innym, ni?? opisywane by??o w og??oszeniu, podajemy te?? nieco danych o ca??ym sektorze najmu mieszka?? w Polsce.

Zapraszamy do ??ledzenia i s??uchania w wybranych kana??ach Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR i wskazywania temat??w do om??wienia w kolejnych nagraniach.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? S??uchaj