Odcinek 6: Co kupujemy od dewelopera?

odc6Czy deweloperzy sprzedaj?? mieszkania? Przewa??nie to, co jest w ofercie to dopiero zapowiedzi, wizualizacje, plany i rzuty mieszka??, kt??re dopiero maj?? by?? wybudowane. Omawiamy bardzo kr??tko proces powstawania mieszka?? i zabezpieczenia stworzone dla klient??w w??a??nie z punktu widzenia konsumenta. Wskazujemy, na kt??rym etapie klient dewelopera staje si?? w??a??cicielem nieruchomo??ci, jakie dokumenty warto dok??adnie przeczyta??, poniewa?? zawieraj?? informacje dotycz??ce samego mieszkania, ca??ego budynku i nawet okolicy ??? tego, co mo??e by?? widokiem z okna budowanego mieszkania. Wskazujemy kiedy mo??na si?? w trakcie ca??ego procesu budowy wycofa?? z umowy z deweloperem, jak sprawdzi?? warunki i mo??liwo??ci rezygnacji, co jeszcze mo??na zrobi?? i na kt??rym etapie.

Zapraszamy do ods??uchania sz??stego odcinka Podcast??w mieszkaniowych IRMiR, ten dostarcza informacji pozwalaj??cych si?? zorientowa?? w ca??ej procedurze kupowania mieszkania od dewelopera i mo??e by?? punktem wyj??cia do poszukiwania bardziej szczeg????owych informacji.

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj