Odcinek 41: Cisza nocna.

W kwestiach zwi??zanych z mieszkaniem w konkretnym miejscu maj?? zwi??zek bardzo r????ne przepisy prawne, w tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR zaj??li??my si?? kodeksem wykrocze??, a konkretnie zagadnieniem zak????cania spokoju i spoczynku nocnego, czyli czym??, co powszechnie okre??la si?? jako ???cisza nocna???. Zwyczaj i og??lne porozumienie, co do godzin takiej ciszy jest do???? powszechne, ale wskazane jest zapisa?? to w lokalnych regulaminach i uchwa??ach. Ten odcinek, ju?? 41. z ca??ej serii, zawiera bardzo praktyczne porady, jak mo??na egzekwowa?? cisz?? nocn??, kogo mo??na wezwa?? i zachowa?? dokumentacj?? z wizyty, a kiedy takie wezwanie mo??e by?? po prostu nieskuteczne. Polecamy nagranie na czas karnawa??u.

??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj