Odcinek 40: Po co nam domofon?

Domofony sta??y si?? oczywistym elementem przy wej??ciach: czy jest to teren nowego osiedla mieszkaniowego, czy brama w kamienicy, wej??cie do budynku albo furtka na teren dzia??ki. Najnowsze rozwi??zania to zamiana fizycznych, metalowych kluczy na ma??e plastikowe pestki albo nawet na odpowiednie aplikacje w telefonie. Ta oczywista obecno???? domofon??w czasem mo??e sprawia??, ??e nie do ko??ca ju?? spe??niaj?? swoj?? funkcj?? ??? kontroli dost??pu, zabezpieczenia przed osobami, kt??re klucza ??? fizycznego lub cyfrowego ??? nie dosta??y. Fala wymiany starych urz??dze?? na nowsze stwarza mo??liwo??ci dotycz??ce rozbudowy ich funkcjonalno??ci i dlatego w 40 odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR zadajmy w tytule mo??e zaskakuj??ce pytanie ???Po co nam domofon????

??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj