Odcinek 38: Komunikacja we wsp??lnocie.

Wsp??lnoty mieszkaniowe s?? mniej sformalizowane w codziennym dzia??aniu, ni?? sp????dzielnie lub nawet profesjonalny najem mieszka??. Nadal jednak, ??eby podejmowa?? wsp??lnie decyzje, trzeba si?? o tym w ramach wsp??lnoty informowa??: o samym zebraniu, o tym czego dotyczy podejmowana obiegowo uchwa??a, w ko??cu o tym, jakie decyzje zosta??y podj??te, to wa??ne, ??eby uprzedzi?? mieszka??c??w, ??e w przysz??ym miesi??cu na klatk?? schodow?? wejdzie ekipa remontowa i trudno b??dzie przez dwa dni przej???? odnawianych stopniach i ko??o pomalowanej balustrady. Zach??camy w ramach tego nagrania Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR do sprawdzania, kiedy jest zebranie wsp??lnoty i wzi??cia w nim udzia??u, i do uzgodnienia z innymi i u??ywania takiego sposobu informowania, kt??ry jest po prostu skuteczny, dla wszystkich w??a??cicieli mieszka??, bo coraz rzadziej takim rozwi??zaniem jest po prostu tablica og??osze?? przy wej??ciu.

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj