Odcinek 36: Czy mo??na parkowa?? pod oknem s??siada?

??

Samochody coraz cz????ciej nie mieszcz?? si?? po prostu pod naszym blokiem, przed domkiem ??? je??li to szereg??wka, go??cie nie maj?? na nowych osiedlach ??adnych szans na zaparkowanie. Jak jest miejsce pod oknem s??siada, to czy mo??na tam zaparkowa??? Czy je??li teren jest wsp??lny, to mo??na sobie przypisywa?? jego kawa??ek na parkowanie indywidualnego samochodu? I w ko??cu czy najemcy mieszka?? mog?? parkowa?? tak samo, jak w??a??ciciele? W tym odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR przekazujemy kilka og??lnych zasad, kilka przyk??ad??w rozwi??za??, i kilka sposob??w na unikanie wi??kszych problem??w ??? albo jako w??a??ciciel pojazdu, albo jako w??a??ciciel terenu. Nie tylko samochody zajmuj?? nam miejsca, ale i rowery, dlatego wszystkich parkuj??cych cokolwiek na wsp??lnych przestrzeniach zapraszamy do zapoznania si?? z 36. odcinkiem naszego cyklu.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj