Odcinek 3: Cztery mieszkania, czyli wsp??lnota.

 

odc3

Prezentujemy trzeci ju?? odcinek naszego cyklu popularyzuj??cego wiedz?? o mieszkalnictwie na podstawowym i praktycznym poziomie. Odcinek ???Cztery mieszkania czyli wsp??lnota??? dotyczy definicji, zasad tworzenia i funkcjonowania wsp??lnot mieszkaniowych. Przedstawiamy zasady zarz??dzania, podejmowania decyzji we wsp??lnotach mieszkaniowych, obowi??zki i mo??liwo??ci w??a??cicieli mieszka?? i innych lokali w ramach wsp??lnot. Nie wszystkie budynki mieszkalne s?? wsp??lnotami, podejmujemy r??wnie?? zagadnienie zarz??dzania nieruchomo??ciami posiadanymi w udzia??ach. Zako??czeniem tego nagrania s?? zn??w dane ??? og??lnie o wsp??lnotach mieszkaniowych.

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj