Odcinek 28: Jak mieszkaj?? studenci?

??

Studenci i ich jesienne migracje wp??ywaj?? na pewno na rynek najmu mieszka??, ale badanie nastawienia m??odych ludzi do najmu lub zakupu jest ju?? du??o wa??niejsze dla ca??ego rynku nieruchomo??ci. Do tego kim w??a??ciwie jest teraz student? W statystyce stosuje si?? r??wnie?? poj??cie ???m??odzi doro??li??? i ???gniazdownicy??? ??? to ostanie jest bardzo ??ci??le zwi??zane z mieszkaniem, a konkretnie z mieszkaniem z rodzicem. W 28. odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR zajmujemy si?? mieszkaniem, ale z punktu widzenia os??b, szczeg??lnie tych m??odych, i podajemy sporo danych, z bardzo ciekawych bada??. Polecamy r??wnie?? nagrania o najmie i zwi??zkach z nieruchomo??ciami ??? szczeg??lnie wszystkim studentom, tu?? przed inauguracj?? kolejnego roku akademickiego.

??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj