Odcinek 24: Flipowanie mieszkaniami.

??

W ci??gu ostatnich kilku lat na rynku nieruchomo??ci coraz cz????ciej sprzedaj??cymi i kupuj??cymi nieruchomo??ci s?? profesjonalne firmy ??? lub osoby ??? prowadz??ce tak?? dzia??alno???? dla zysku. Zjawisko, tak jak i w krajach angloj??zycznych, nazywane jest flippingiem nieruchomo??ci, ale w naszych warunkach prawnych i kulturowych ma dodatkowe, ciekawe cechy. Nagranie oparte jest na publikacji naukowej ???Zjawisko flippingu na polskim rynku mieszkaniowym???, ale korzystaj??c z zawartych tam danych przekazujemy te?? prostym j??zykiem praktyczne wnioski dla wszystkich uczestnik??w rynku nieruchomo??ci. Co dok??adnie robi?? flipperzy, jak to wp??ywa na innych, nieprofesjonalnych uczestnik??w rynku i jak zmienia ten rynek opowiadamy w 24. Odcinku Podcast??w mieszkaniowych IRMiR, polecamy do ods??uchania.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj