Odcinek 23: Rejestry gminne.

??

Zmienia si?? prawo, rozbudowuj?? si?? miejscowo??ci i ich infrastruktura, na w??a??cicieli nieruchomo??ci nak??adane s?? kolejne obowi??zki. Pojawi?? si?? od 1 lipca nowy rejestr, do kt??rego nale??y zg??asza?? wykorzystywane ??r??d??a ciep??a, ale s?? te?? inne obowi??zkowe spisy, prowadzone przez gminy. Wi??kszo???? nowych rejestr??w wynika z troski o jako???? ??rodowiska: gleby, wody, powietrza, i o jako???? ??ycia i zamieszkiwania w danym miejscu. Co nale??y zg??asza?? i rejestrowa??, w jakich terminach od zmian, kto powinien to zrobi?? i w jaki spos??b: to zawarto???? 23. Odcinka Podcast??w mieszkaniowych IRMiR, a najwi??cej czasu w tym nagraniu po??wi??camy najnowszej Centralnej Ewidencji Emisyjno??ci Budynk??w, czyli og??lnopolskiemu ???spisowi piec??w???.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj