Odcinek 21: Mieszkania bezczynszowe.

??

Rynek nieruchomo??ci mieszkaniowych nie musi zbytnio zabiega?? o klient??w, ale wci???? pojawiaj?? si?? pomys??y, kt??re maj?? budzi?? zainteresowanie. Has??em ostatnich lat, zyskuj??cym spor?? popularno????, by??y ???mieszkania bezczynszowe???. Omawiamy w tym Podca??cie Mieszkaniowym IRMiR czym mog?? by?? takie lokale z punktu widzenia organizacji i form w??asno??ci, na ile rzeczywi??cie nie ma tam r????nych koszt??w i p??atno??ci, jakie mog?? by?? potencjalne r????nice w funkcjonowaniu takich, s??siaduj??cych ze sob?? na r????ny spos??b mieszka??.??

??

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj