Odcinek 20: Mieszka?? na RODos.

??

Kontakt z przyrod??, ch???? przebywania w??r??d zieleni, to coraz bardziej istotne elementy, r??wnie?? w mieszkalnictwie. W 20. Odcinku Podcast??w Mieszkaniowych IRMiR opowiadamy o Rodzinnych Ogrodach Dzia??kowych, czyli w??a??nie umo??liwianiu bardzo bezpo??redniego kontaktu z ro??linami i ziemi?? mieszka??com miast i blok??w. Ogrody dzia??kowe to te?? kwestia zamieszkiwania na ich terenie, dla niekt??rych atrakcyjna, dla wielu k??opotliwa. S?? regulacje ustawowe dotycz??ce zamieszkiwania na terenie ogrod??w, opowiadamy te?? o podstawach prawnych u??ytkowania i przekazywania praw do dzia??ek, czyli zn??w bardzo praktycznie, ale i og??lnie, bo zasady obowi??zuj?? we wszystkich ogrodach. Dzia??ki ciesz?? si?? od kilku lat rosn??cym zainteresowaniem, zapraszamy do zapoznania si?? z wakacyjnym odcinkiem Podcast??w.

??

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

podcastaddict?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj