Odcinek 2: Mieszkanie, ale jakie?

 

odc2

Drugie nagranie??Podcast??w mieszkaniowych IRMiR??dotyczy prawnych form u??ytkowania i posiadania nieruchomo??ci. To bardzo z??o??ony temat, ale niuanse te wyja??niamy przede wszystkim w powi??zaniu z u??ywanymi powszechnie okre??leniami mieszkania: bezczynszowe, sp????dzielcze, mieszkanie za odst??pne, op??aty za mieszkanie. Kr??tko m??wimy o powi??zaniu op??at z tytu??em prawnym ??? kto ma jakie obowi??zki i p??atno??ci. Odcinek??”Mieszkanie, ale jakie?” na zako??czenie prezentuje dane o strukturze w??asno??ci mieszka?? w Polsce na tle Unii Europejskiej.

 

 

facebook?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj/Ogl??daj

yt?? ?? ?? ????S??uchaj/Ogl??daj

anchor?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

breaker?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

google podcasty????S??uchaj

spotify?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj

apple?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??S??uchaj